Всички институции
Законодателна власт
Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
Изпълнителна власт - Държавни агенции
Изпълнителна власт - Държавни комисии
Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени със закон
Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени с постановление на МС
Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
Изпълнителна власт - Областни администрации
Органи на местно самоуправление
Публичноправни субекти, задължени да предоставят информация
Лица, финансирани от бюджета, задължени да предоставят информация
52.0 т.
49.0 т.
46.0 т.
45.0 т.
44.5 т.
43.7 т.
43.6 т.
42.7 т.
42.6 т.
42.5 т.
42.1 т.
42.0 т.
41.5 т.
41.5 т.
41.1 т.
41.0 т.
40.6 т.
40.6 т.
40.6 т.
40.6 т.
40.5 т.
40.5 т.
40.1 т.
40.1 т.
39.6 т.
39.6 т.
39.5 т.
39.1 т.
39.1 т.
38.6 т.
38.6 т.
38.6 т.
38.5 т.
38.5 т.
38.5 т.
38.1 т.
38.0 т.
38.0 т.
38.0 т.
37.6 т.
37.6 т.
37.6 т.
37.6 т.
37.5 т.
37.5 т.
37.2 т.
37.2 т.
37.1 т.
37.1 т.
37.0 т.
36.6 т.
36.5 т.
36.5 т.
36.5 т.
36.1 т.
36.1 т.
36.0 т.
36.0 т.
36.0 т.
36.0 т.
36.0 т.
35.7 т.
35.7 т.
35.6 т.
35.6 т.
35.5 т.
35.5 т.
35.5 т.
35.3 т.
35.2 т.
35.2 т.
35.2 т.
35.1 т.
35.0 т.
35.0 т.
35.0 т.
35.0 т.
34.7 т.
34.7 т.
34.6 т.
34.6 т.
34.6 т.
34.5 т.
34.5 т.
34.5 т.
34.1 т.
34.1 т.
34.0 т.
34.0 т.
34.0 т.
34.0 т.
34.0 т.
33.6 т.
33.6 т.
33.5 т.
33.5 т.
33.2 т.
33.0 т.
33.0 т.
33.0 т.
32.7 т.
32.6 т.
32.6 т.
32.5 т.
32.5 т.
32.2 т.
32.1 т.
32.1 т.
32.0 т.
32.0 т.
32.0 т.
32.0 т.
32.0 т.
32.0 т.
32.0 т.
32.0 т.
31.7 т.
31.6 т.
31.6 т.
31.6 т.
31.6 т.
31.6 т.
31.6 т.
31.5 т.
31.5 т.
31.5 т.
31.5 т.
31.2 т.
31.2 т.
31.1 т.
31.1 т.
31.0 т.
31.0 т.
31.0 т.
30.7 т.
30.7 т.
30.7 т.
30.6 т.
30.6 т.
30.5 т.
30.5 т.
30.2 т.
30.2 т.
30.2 т.
30.1 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
30.0 т.
29.7 т.
29.6 т.
29.6 т.
29.6 т.
29.5 т.
29.2 т.
29.2 т.
29.0 т.
29.0 т.
29.0 т.
29.0 т.
28.7 т.
28.7 т.
28.7 т.
28.6 т.
28.6 т.
28.6 т.
28.5 т.
28.5 т.
28.5 т.
28.5 т.
28.5 т.
28.2 т.
28.1 т.
28.1 т.
27.7 т.
27.6 т.
27.5 т.
27.2 т.
27.2 т.
27.2 т.
27.2 т.
27.1 т.
27.1 т.
27.1 т.
27.0 т.
27.0 т.
27.0 т.
26.9 т.
26.7 т.
26.6 т.
26.6 т.
26.6 т.
26.6 т.
26.5 т.
26.5 т.
26.5 т.
26.5 т.
26.5 т.
26.5 т.
26.5 т.
26.1 т.
26.1 т.
26.1 т.
26.0 т.
25.6 т.
25.6 т.
25.6 т.
25.6 т.
25.6 т.
25.6 т.
25.5 т.
25.5 т.
25.5 т.
25.5 т.
25.2 т.
25.1 т.
25.1 т.
25.1 т.
25.1 т.
25.1 т.
25.1 т.
25.0 т.
25.0 т.
24.7 т.
24.7 т.
24.7 т.
24.7 т.
24.5 т.
24.5 т.
24.5 т.
24.5 т.
24.5 т.
24.3 т.
24.2 т.
24.1 т.
24.1 т.
24.0 т.
24.0 т.
23.6 т.
23.6 т.
23.6 т.
23.6 т.
23.6 т.
23.5 т.
23.5 т.
23.5 т.
23.5 т.
23.3 т.
23.2 т.
23.2 т.
23.2 т.
23.2 т.
23.2 т.
23.2 т.
23.2 т.
23.2 т.
23.1 т.
23.1 т.
23.1 т.
23.0 т.
23.0 т.
23.0 т.
23.0 т.
22.7 т.
22.6 т.
22.6 т.
22.6 т.
22.6 т.
22.6 т.
22.5 т.
22.5 т.
22.3 т.
22.3 т.
22.2 т.
22.2 т.
22.1 т.
21.8 т.
21.8 т.
21.6 т.
21.6 т.
21.6 т.
21.3 т.
21.2 т.
21.2 т.
21.2 т.
21.1 т.
21.1 т.
21.1 т.
21.0 т.
21.0 т.
21.0 т.
20.6 т.
20.6 т.
20.6 т.
20.5 т.
20.5 т.
20.5 т.
20.3 т.
20.2 т.
20.1 т.
20.1 т.
20.1 т.
20.1 т.
20.1 т.
20.1 т.
20.0 т.
20.0 т.
19.9 т.
19.7 т.
19.7 т.
19.6 т.
19.6 т.
19.6 т.
19.5 т.
19.5 т.
19.5 т.
19.2 т.
19.2 т.
19.2 т.
19.2 т.
19.1 т.
19.0 т.
19.0 т.
19.0 т.
19.0 т.
19.0 т.
19.0 т.
18.7 т.
18.6 т.
18.6 т.
18.5 т.
18.5 т.
18.5 т.
18.5 т.
18.2 т.
18.2 т.
18.2 т.
18.2 т.
18.2 т.
18.1 т.
18.1 т.
18.0 т.
18.0 т.
18.0 т.
18.0 т.
17.7 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.6 т.
17.5 т.
17.5 т.
17.2 т.
17.2 т.
17.2 т.
17.1 т.
17.0 т.
17.0 т.
17.0 т.
16.8 т.
16.7 т.
16.6 т.
16.6 т.
16.6 т.
16.6 т.
16.6 т.
16.2 т.
16.2 т.
16.0 т.
16.0 т.
15.8 т.
15.6 т.
15.5 т.
15.3 т.
15.3 т.
15.2 т.
15.2 т.
15.2 т.
15.2 т.
15.1 т.
15.1 т.
15.0 т.
14.8 т.
14.7 т.
14.3 т.
14.3 т.
14.2 т.
14.2 т.
14.1 т.
14.1 т.
14.0 т.
14.0 т.
14.0 т.
14.0 т.
13.8 т.
13.7 т.
13.7 т.
13.6 т.
13.6 т.
13.6 т.
13.5 т.
13.2 т.
13.0 т.
13.0 т.
12.7 т.
12.6 т.
12.2 т.
12.2 т.
12.2 т.
12.2 т.
12.0 т.
12.0 т.
12.0 т.
11.8 т.
11.8 т.
11.7 т.
11.5 т.
11.2 т.
11.2 т.
11.2 т.
11.0 т.
10.8 т.
10.8 т.
10.6 т.
10.6 т.
10.6 т.
10.3 т.
10.2 т.
10.2 т.
10.2 т.
10.2 т.
10.0 т.
9.6 т.
9.6 т.
9.6 т.
9.4 т.
9.2 т.
9.2 т.
9.2 т.
9.2 т.
9.2 т.
9.1 т.
9.0 т.
9.0 т.
9.0 т.
8.2 т.
8.2 т.
8.2 т.
8.2 т.
8.0 т.
8.0 т.
8.0 т.
7.8 т.
7.6 т.
7.2 т.
7.0 т.
7.0 т.
5.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
3.8 т.
3.2 т.
3.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
0.0 т.