Ако желаете да подкрепите работата на Програма Достъп до Информация, може да направите това на нашите Банкови сметки: 


Име на банката: УниKредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
Сметката е на името на: Фондация “Програма достъп до информация”
IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10
IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49 
  
 
Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!  
  

 

Big Brother Awards