Гергана Жулева

Председател на управителния съвет

Гергана Жулева е инициатор, един от основателите и настоящ изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ). Гергана Жулева е професионално свързана с достъпа до информация от 1995 г. Автор е на множество публикации, посветени на свободата на информацията. Тя е член на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията 2002 - 2014 (Freedom of Information Advocates Network), член на редакционния съвет на http://freedominfo.org/, член на консултативния съвет на Access-Info Europe (2005 - 2016) и на Privacy International.

Александър Кашъмов

Юрист, Изпълнителен директор на ПДИ

Адвокат. Завършил е право и философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работи в областта на човешките права и по-специално правото на достъп до информация от 1997 г. Носител на наградата "Адвокат на годината" за 2008 г., връчвана от списание "Правен свят". През 2014 е избран за член на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията.

Кирил Терзийски

Юрист в правния екип на ПДИ

Адвокат. Завършил право в СУ "Св Климент Охридски".

Стефан Ангелов

Юрист в правния екип на ПДИ

Адвокат. Завършил право в Европейския университетски център (Университет Нанси 2) и философия в Университет Париж 1 Пантеон-Сорбона.

Диана Банчева

Координатор "Комуникации"

Завършила "История и Политология/Международни отношения" в Американския университет в Благоевград.

Ралица Кацарска

Координатор

Завършилa "Библиотечно-информационни науки" и "Европейска публична администрация" в СУ "Св. Климент Охридски".

Катерина Коцева

Координатор "Комуникации"

Счетоводна къща “Адвайс Плюс”

Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване: http://adviceplus.net/.