2
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
09.02.2012 г.
Дата отговор:
24.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
отговор 1.jpg
отговор 2.jpg

Не поддържат публични регистр по смисъла на чл. 15а от ЗДОИ.

Заявление:
отговорено (15 дни)
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
Тази тема не е попълнена.
B. Специална секция за достъп до информация
Тази тема не е попълнена.
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
Тази тема не е попълнена.