4
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
16.02.2012 г.
Дата отговор:
01.03.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
Obshtina Opaka01.jpg
Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
Тази тема не е попълнена.
B. Специална секция за достъп до информация
Тази тема не е попълнена.
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
Тази тема не е попълнена.