Фондация Програма Достъп до Информация
Предстоящи събития
 
На 2 април (сряда) от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. В периода 3 февруари – 3 март 2014 ПДИ прегледа и оцени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. Бяха подадени 535 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от последния договор за обществена поръчка за 2013.
На 28 февруари 2014 в София Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа. Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на организацията през 2013, обобщени в годишния доклад. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2014. 
На 15.01.2014 Програма Достъп до Информация изпрати своето становище по проекта за нов Наказателен кодекс до заместник председателя на Народното събрание и председател на Комисията по взаимодействие с граждански организации и движения, г-жа Мая Манолова и до Министъра на правосъдието, г-жа Зинаида Златанова. В становището си ПДИ отправя няколко конкретни препоръки.
Тринадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2012 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС