Фондация Програма Достъп до Информация
Екипът на Програма Достъп до Информация Ви пожелава здраве и успешни начинания през 2017 година!
На 14 декември 2016 Фондация Програма Достъп до Информация проведе обучение за служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ по Закона за достъп до обществена информация. Лектори бяха Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ и Александър Кашъмов – ръководител на правния екип. 
На 15 ноември 2016, ПДИ проведе конференция „Достъпът до информация – предизвикателства след промените в законодателството. Опитът на САЩ и България“ в рамките на едноседмична лекторска програма за свобода на информацията, подкрепена от Посолството на САЩ в България. Конференцията се проведе в Гранд Хотел София. Участие в конференцията взеха ръководители и служители от различни структури на изпълнителната власт – министерства, агенции, комисии, които отговарят за предоставянето на достъп до обществена информация. 
Шестнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2015 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
КТБ: какво се случи?