Фондация Програма Достъп до Информация
Предстоящи събития
 
71 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Велико Търново и Габрово се включиха в Информационните дни, проведени от ПДИ съответно на 13 и 14 май 2015. Информационните дни се организират в рамките на проект „Граждански център за подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България". 
Подготвената от ПДИ „Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация” излезе от печат през януари 2015. Концепцията представя широк кръг от проблеми, свързани с практиката по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и възможни решения за тяхното преодоляване. Тя е изготвена въз основа на 18-годишния опит на ПДИ в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Бе проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му. 
Приключи работата на журналистите, спечелили първия конкурс за журналистически разследвания, обявен от Програма Достъп до Информация (ПДИ). В рамките на три месеца те проведоха своите разследвания и направиха публикации в национални и регионални медии. Материалите и публикациите може да видите в секция „Разследвания” на страницата Достъп до информация и журналистически разследвания. Конкурсът се провежда в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”. 
Четиринадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2013 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
АПРИЛ 2015 г.
Проучване на интернет страниците на институциите 2014-2015: Активно публикуване на информация
Проучване на интернет страниците на институциите 2014-2015: Бюджетна, финансова прозрачност и интегритет
Проучване на интернет страниците на институциите 2014-2015 : Публикуване на информация за обществени поръчки
Проучване на интернет страниците на институциите 2014-2015 : Анализ на получените и неполучени отговори
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС