Фондация Програма Достъп до Информация
Екипът на Програма Достъп до Информация Ви пожелава здраве и успешни начинания през 2015 година!
Изтече срокът за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания, обявен от Програма Достъп до Информация на 14 ноември. Всички заинтересовани имаха един месец да подадат проектните предложения за разследвания по обществено значими теми. Предстои журито да оцени получените предложения. Конкурсът се провежда в рамките на проект „Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността”, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.  
На 12 декември 2014 в Централ Хотел Форум в София Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе конференция на тема „Нобходими ли са промени в законодателството за достъп до информация”. В конференцията взеха участие близо 100 журналисти, неправителствени организации, граждани, практикуващи юристи, председатели на административни съдилища и служители от администрацията, отговарящи за прилагането на Закона за достъп до обществена информация от цяла България.
Четиринадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2013 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
НОЕМВРИ 2014 г.
Концепция за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ : Защо е необходима тази концепция
Концепция за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ : Международни стандарти за правото на достъп до информация
Концепция за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ: Активно публикуване на информация - Необходимост от допълване и консолидиране на регулацията
Концепция за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ: Търсене и предоставяне на информация по Интернет
Концепция за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ: Ограничения на правото на достъп до информация
Концепция за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ: Санкции по ЗДОИ - проблеми и възможности за тяхното отстраняване
Концепция за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ: Контрол по прилагането на ЗДОИ
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС