Фондация Програма Достъп до Информация
Днес, 7 юли 2015, Фондация Програма Достъп до Информация проведе пресконференция по повод 15 години от приемането на Закона за достъп до обществена информация от 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА. В навечерието на 15-тата годишнина от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в България, ПДИ представи важните моменти в развитието на това законодателство у нас и практиките по прилагането му. ЗДОИ бе обнародван в Държавен вестник на 7 юли 2000 г.  
В края на май 2015 Програма Достъп до Информация стартира проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“. Той е подкрепен в рамките на третия конкурс на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg) и е с продължителност осем месеца.
Програма Достъп до Информация представя годишния доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2014. За пръв път, докладът на ПДИ е без препоръки. Докладът се издава в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
Петнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2014 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС