Фондация Програма Достъп до Информация
На 25 февруари почина  Зоя Димитрова. Зоя беше наш обичан  колега и партньор, с когото работихме заедно, защитавахме каузи, водихме дела за достъп до информация. Зоя бе активен, търсещ и задълбочен журналист, който не се страхуваше да застане в съда, отстоявайки правото си  на достъп до информация. През 2004 тя заведе първото дело за достъп до доклад на службите за сигурност, изготвен по повод участието на български фирми в международния скандал „Петролгейт”.   Почивай в мир Зоя, ще ни липсваш. Програма Достъп до Информация 
На 20 февруари 2015 в София Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа. Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на организацията през 2014, обобщени в годишния доклад. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2015. 
На 28 януари Европа отбелязва Деня за защита на личните данни. Датата не е случайна, на тази дата през 1981 е отворена за присъединяване Конвенция No 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 
Четиринадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2013 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
ЯНУАРИ 2015 г.
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС