Фондация Програма Достъп до Информация
Предстоящи събития
 
Програма Достъп до Информация отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания по общественозначими теми. Срокът за подаване на проектните предложения е 14 декември 2014.  Всички необходими документи трябва да се изпращат в дигитална форма на електронен адрес на ПДИ: investigations@aip-bg.org. Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури. Конкурсът се провежда в рамките на проект „Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността”,  финансиран с грант от Фондация „Америка за България”. 
На 24 октомври  2014 г. в Хотел „Сити” в София ПДИ проведе последната от планираните пет обществени дискусии в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”. Проектът е финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.
На 14 октомври 2014 в Хотел „Сити” в София ПДИ проведе четвърта обществена дискусия на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?” със служители от централни органи на власт и органи на местното самоуправление, отговорни за предоставянето на информация по реда на ЗДОИ. Дискусията се проведе в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014. 
Четиринадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2013 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
ОКТОМВРИ 2014 г.
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС