Фондация Програма Достъп до Информация
Предстоящи събития
 
На 11.11.2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от Благоевград на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“. Събитието се проведе в Конферентната зала на хотел „Монте Кристо“, гр. Благоевград. Събитието се провежда в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg). 
На 04.11.2015 ПДИ проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от област Монтана на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“. Събитието се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).
ПДИ отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания по общественозначими теми за втори път. Срокът за подаване на проектните предложения е 23 ноември 2015. Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури. Конкурсът се провежда в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.
Петнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2014 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС