Фондация Програма Достъп до Информация
На 26 април от 11.00 в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност ‘2016 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. Резултатите са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2016_година/103424/.
На 5 април 2016, вторник, от 11.00 часа в Национален пресклуб на БTA (бул. “Цариградско шосе“ 49) Програма Достъп до Информация представи годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2015".  Докладът е изготвен в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран с грант от Фондация "Америка за България".
Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени обжалваните от четири общини разпоредби на две  постановления на правителството Орешарски за разпределение на около 300 милиона през 2014 г.  Делото се води с подкрепата на Програма достъп до информация.  Петчленният състав потвърди решение на пето отделение на ВАС, с което се прие, че постановленията са приети в нарушение на законовите изисквания за предварително публикуване на проектите за постановления и подлагането им на обществено обсъдане, а на постановление № 4 от 16.01.2014 г. в противоречие със закона е придадена обратна сила. 
Шестнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2015 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
КТБ: какво се случи?