Фондация Програма Достъп до Информация
Програма Достъп до Информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на правото да знам. Наградените ще бъдат избрани от специално жури. Наградите ще бъдат връчени на церемонията, която ПДИ провежда на 28 септември 2015 г. от 15.00 ч. в Дома на Европа (гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ 124).
Днес, 7 юли 2015, Фондация Програма Достъп до Информация проведе пресконференция по повод 15 години от приемането на Закона за достъп до обществена информация от 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА. В навечерието на 15-тата годишнина от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в България, ПДИ представи важните моменти в развитието на това законодателство у нас и практиките по прилагането му. ЗДОИ бе обнародван в Държавен вестник на 7 юли 2000 г.  
В края на май 2015 Програма Достъп до Информация стартира проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“. Той е подкрепен в рамките на третия конкурс на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg) и е с продължителност осем месеца.
Петнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2014 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС