Фондация Програма Достъп до Информация
В края на май 2015 Програма Достъп до Информация стартира проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“. Той е подкрепен в рамките на третия конкурс на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg) и е с продължителност осем месеца.
Програма Достъп до Информация представя годишния доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2014. За пръв път, докладът на ПДИ е без препоръки. Докладът се издава в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
99 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Кърджали и Хасково се включиха в Информационните дни, проведени от ПДИ съответно на 3 и 4 юни 2015. Информационните дни се организират в рамките на проект „Граждански център за подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
Петнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2014 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС