Фондация Програма Достъп до Информация
На 29 януари 2016 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе конференция на тема „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“. Конференцията е заключително събитие по проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg). Конференцията се проведе в Сити Хотел в София и бе посветена на приетите през декември 2015 г. промени в Закона за достъп до обществена информация. Бяха представени продукти и кампании на неправителствени организации, в резултат на използването на ЗДОИ. 
Днес в Европа се отбелязва Денят на защита на личните данни. На 28 януари 1981 г. е приет първият международен правнозадължителен документ в тази област – Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Комитетът на министрите на Съвета на Европа отбелязва датата като официален повод за честване със свое решение от 26 април 2006 г.
Краткото образователно видео илюстрира етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Филмът е изготвен в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).
Координаторът на ПДИ във Видин Цветомир Цветанов получи приза „Сирак Скитник” за 2015 г. на 25 януари на церемония в Първо студио на БНР. Видинският  журналист бе сред номинираните за годишните награди на БНР в категорията „Радиожурналистика” за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на БНР.
Петнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2014 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
ЯНУАРИ 2016 г.
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС