Фондация Програма Достъп до Информация
На 15 април от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2015 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. 
Програма Достъп до Информация започна годишното си проучване на Интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. По повод възникнали въпроси в рамките на проучването, припомняме становища и коментари на правния ни екип. 
На 25 февруари почина  Зоя Димитрова. Зоя беше наш обичан  колега и партньор, с когото работихме заедно, защитавахме каузи, водихме дела за достъп до информация. Зоя бе активен, търсещ и задълбочен журналист, който не се страхуваше да застане в съда, отстоявайки правото си  на достъп до информация. През 2004 тя заведе първото дело за достъп до доклад на службите за сигурност, изготвен по повод участието на български фирми в международния скандал „Петролгейт”.   Почивай в мир Зоя, ще ни липсваш. Програма Достъп до Информация 
Четиринадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2013 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
МАРТ 2015 г.
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
ЗДОИ: Практика на ВАС