Последна актуализация 23 май 2018

 

Настоящият документ описва политиката на Програма Достъп до информация (ПДИ) във връзка с получаването и обработването на информация за потребителите по време на посещението им  на интернет страниците, поддържани от ПДИ.

 

Информация, която ПДИ получава, за потребителите на интернет страницата

 

Информацията, която получаваме за потребителите на нашата интернет страница представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и Вашето поведение на нашата страница), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните.


При влизане в нашата интернет страница нашият доставчик на хостинг услуги СуперХостинг.БГ събира данни за използвания от Вас IP адрес.СуперХостинг.БГ обработва за нас тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания (вижте информацията за поверителност на СуперХостинг.БГ).


Google Анализ: при влизане и навигиране из нашата интернет страницата Google (Google Анализ) също събира и обработва информация за местоположението Ви и друга техническа информация за действията Ви в нашата интернет страница. Събираните от Google Анализ данни включват Вашия IP адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията Ви с нашата страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тези данни, моля, вижте страницата "Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори", (на адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Анализ.

 

Политика относно бисквитките (cookies)

 

За да е възможно нормалното и бързо функциониране на интернет страницата на ПДИ се използва технологията на "бисквитките" (cookies). Това  са малки кодове, обикновено съхранявани върху твърдия диск на компютъра, позволяващи персонализирането на даден уебсайт за всеки потребител чрез запазването на информация за посещенията в него. Можете да настроите интернет браузъра, който използвате да не приема бисквитки и това ще се отнася и за страницата на ПДИ. Ако деактивирате бисквитките на нашата интернет страница, тя ще продължи да работи, но без възможността да се използват някои нейни функционалности.


Информацията, съхранена в който и да е такъв файл в рамките на интернет страницата, се отнася само до техническото използване на интернет страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

 

Електронни адреси

 

Ако се абонирате за месечния бюлетин или за получаване на публикации от блога на Програма Достъп до информация, ние ще разполагаме с адреса на вашата електронна поща. Този адрес ще бъде използван само за разпространение на нашите публикации. Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. ПДИ не предоставя електронните адреси на своите потребители на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване ПДИ изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

 

Сигурност на информацията

 

Информацията се съхранява на защитен криптиран сървър и е достъпна само от служител на ПДИ, чиято длъжност и служебни отговорности изискват знанието на тази информация. Данните, събирани и обработвани от СуперХостинг.БГ и Google Анализ, не обработваме за срок по-дълъг от 50 месеца.

 

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

 

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от ФПДИ:

  1. право на информация;
  2. право на достъп до личните му данни;
  3. право на коригиране;
  4. право на изтриване;
  5. право на ограничаване на обработването;
  6. право на преносимост на данните;
  7. право на възражение срещу обработване на личните му данни. 

ПДИ не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.


Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от ПДИ, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на ПДИ office@aip-bg.org.


Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на ПДИ.

 

Допълнителни копия от личните данни в процес на обработване можете да получите в качеството си на субект на данни след заплащане на такса от 1,00 лв. на страница на банковите сметки на ПДИ, посочени в интернет страницата на организацията, раздел „За ПДИ“.


Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).


В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане - да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

 

Контакти

 

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: office@aip-bg.org, на телефон (02) 988 50 62 или по пощата на адрес: бул. „Васил Левски” №76, ет. 3, ап. 3, София 1142.