0
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
10.02.2012 г.
Заявление:
неотговорено (4452 дни)
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
Тази тема не е попълнена.
B. Специална секция за достъп до информация
Тази тема не е попълнена.
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
Тази тема не е попълнена.