Работна среща на екипа на ПДИ 15.11.2002 г.

Работна среща на координатори, адвокати и екип на Програма Достъп до Информация се проведе на 15 ноември 2002 година. Срещата се проведе в зала "Тържествена" на Воения клуб в София. На нея присъстваха 48 участника. От общо 26-те кооринатори на Програма Достъп до Информация от областните градове на страната пристигнаха 21, адвокатите бяха 18.

Работна среща "Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики" 28.09.2002 г.

"Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики" бе темата на работна среща, която се проведе от 26 до 28 септември 2002 год. в Американския център - София (бул. Витоша 18) и в хотел "Рила", гр. София. Срещата бе организирана от Програма Достъп до Информация, в рамките на проект "Съдебни дела, свързани със защита на свободата на информация", осъществяван с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество", Будапеща. В работната среща взеха участие юристи от България и от страни, в които правото на достъп до информация е законово уредено, както и от държави, където такова предстои да бъде прието.

Работна среща на екипа на ПДИ - Зала "Адакта" на хотел "Рила"  13.09.2002 г.

Стартът на два нови проекта бе темата на работна среща, която проведе екипът на Програма Достъп до Информация. На 13 септември в зала "Адакта" на хотел "Рила" бяха представени и обсъдени с координаторите от страната проектите "Правна помощ и застъпничество за свобода на информация", финансиран от Фондация "Отворено общество", София и подготовката по стартирането на проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществена информация", финансиран от "Артикъл 19".

Обучение на местната администрация по ЗДОИ - Бургас 21.06.2002 г.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) и ABA-CEELI проведoха два семинара на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)". Първият семинар се проведе във Варна на 19 юни 2002 г. от 09:30 ч. в хотел "Белвю". На 21 юни в интер-хотел "България" в гр Бургас се проведе вторият семинар.

Обучение на местната администрация по ЗДОИ - Варна 19.06.2002 г.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) и ABA-CEELI проведoха два семинара на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)". Първият семинар се проведе на 19 юни 2002 г. от 09:30 ч. в хотел "Белвю", гр. Варна.

Работна среща на ПДИ в Силистра 18.06.2002 г.

На 18 юни 2002 г. екипът на Програма Достъп до Информация проведе работна среща на тема "Състоянието на достъпа до публична информация в България" в Силистра в конферентната зала на хотел "Бартимекс" от 9:00 часа. Покани за участие във форума бяха отправени към журналисти от местни и национални медии, работещи в града, представители на неправителствени организации и говорители и специалисти "връзки с обществеността" от общината и местни органи на централната власт.

Работна среща на ПДИ в Кюстендил 31.05.2002 г.

На 31 май 2002 г. екипът на Програма Достъп до Информация проведе семинар на тема "Състоянието на достъпа до публична информация в България" в Кюстендил в конферентната зала на хотел "Велбъжд" от 13:00 часа. Покани за участие във форума бяха отправени към журналисти от местни и национални медии, работещи в града, представители на неправителствени организации и говорители и специалисти "връзки с обществеността" от общината и местни органи на централната власт.

Работна среща на ПДИ в Перник 29.05.2002 г.

На 29 май екипът на Програма Достъп до Информация проведе семинар на тема "Състоянието на достъпа до информация в България" в град Перник. Семинарът се проведе в Двореца на културата в Перник от 13:00 часа.

Кръгла маса "Закон за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа" 21.05.2002 г.

На 21 май 2002 г. в хотел "Радисън" в София се проведе кръгла маса на тема "Закон за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа". Организатор на форума бе Програма Достъп до Информация, с финансовото съдействие на Правителството на Люксембург. В зала 6 на хотела от 9 часа народни представители, чуждестранни експерти, юристи и журналисти обсъждаха предложените промени в Закона за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа за достъп до официални документи.

Семинар "Правото на обществото на информация и границите на свободния достъп" - Загреб 18.05.2002 г.

"Правото на обществото на информация и границите на свободния достъп" бе темата на семинар, който се проведе на 17 и 18 май 2002 г. в гр. Загреб, Република Хърватска. В него взеха участие д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Ивайло Колев от екипа на Програма Достъп до Информация. Тримата взеха участие в планираща работна среща, която се проведе на 16 май, на която беше обсъдена извършената до момента работа и бъдещите дейности по проект "Практически достъп до демокрация в страните от Централна и Източна Европа", финансово подкрепен от Европейската комисия.

Семинар на тема "Състоянието на достъпа до информация в България" - хотел "Рила", София 10.05.2002 г.

На 10 май 2002 г. в зала "Адакта" на хотел "Рила" в София Програма Достъп до Информация проведе семинар на тема "Състоянието на достъпа до информация в България". На него бяха представени Законите за защита на личните данни, за защита на класифицираната информация, Препоръка(2002)2 на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи, както и предложените изменения в Закона за достъп до обществена информация. По време на втората част на срещата бяха представени Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, конкретни случаи, постъпили в ПДИ и съдебните дела, водени със съдействието на организацията.

Семинар "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" в Русе 30.04.2002 г.

Програма Достъп до Информация съвместно с ABA-CEELI проведе четвъртия семинар по проект "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" за представители на местната власт и местни органи на централната власт на 30.04.2002 г. в гр. Русе.

Семинар "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" в Монтана 19.04.2002 г.

Програма Достъп до Информация съвместно с ABA-CEELI проведе третия семинар по проект "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" за представители на местната власт и местни органи на централната власт на 19.04.2002 г. в гр. Монтана.

Семинар "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" във В. Търново 29.03.2002 г.

Програма Достъп до Информация съвместно с ABA-CEELI проведе втория семинар по проект "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" за представители на местната власт и местни органи на централната власт на 29.03.2002 г. в гр. В.Търново.

Семинар "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" в Пловдив 15.03.2002 г.

Програма Достъп до Информация съвместно с ABA-CEELI проведе първия от серия семинари по проект "Обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ" прилагането на ЗДОИ за представители на местната власт и местни органи на централната власт на 15.03.2002 г. в гр. Пловдив.

Международна работна среща "Комуникацията между Правителствата и Гражданите" - Будапеща 09.03.2002 г.

На 8 и 9 март 2002 г. в Будапеща, Унгария - се проведе международна работна среща на тема "Комуникацията между Правителствата и Гражданите". Организатор на форума бе Институт "Отворено общество" - Будапеща. Участници в срещата бяха представители от страни от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Представителят на Програма Достъп до Информация Александър Кашъмов бе лектор в панела, посветен на достъпа до информация. Двудневната среща завърши с приемането на проект за стратегия на информационна програма на Институт "Отворено Общество" - Будапеща.

Обучение за представители на централната и местната администрация по ЗДОИ 15.02.2002 г.

На 14-15 февруари 2002 година Програма Достъп до Информация, съвместно с "Article 19 - международна кампания за свобода на изразяването", проведе обучение за представители на централната и местната администрация за изпълнение на задълженията по ЗДОИ. Обучението се проведе в рамките на проект "Практически достъп до демокрация в страните от Централна и Източна Европа", финансово подкрепен от Европейската комисия.

Семинар "Стандарти в областта на свободата на информацията. Българско законодателство. Практики" 25.01.2002 г.

Юристът на фондация ПДИ Фани Давидова участва в семинар на тема "Стандарти в областта на свободата на информацията. Българско законодателство. Практики", по линия на Българската медийна коалиция, 24-25.01.2002г., Хасково.

Доклад по социологическо проучване "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ"  11.01.2002 г.

На 11 януари 2002 година в зала "Адакта" на хотел "Рила" Програма Достъп до Информация представи доклад по социологическо проучване относно изпълнението на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществената информация. Автори на "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ" са д-р Гергана Жулева, (ПДИ), Дочо Михайлов (АСА). Проучването бе извършено от Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Агенция за социално - икономически анализи (АСА). Докладът по него бе издаден в рамките на проект "Подпомагане на практиките по прилагане на Закона за достъп до обществена информация и съдебния контрол" с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София.

Архив на новините от 2002 г. 01.01.2002 г.

Архив на новините от 2002 г. е достъпен на адрес: http://www.aip-bg.org/archive_2002.htm