Фондация Програма Достъп до Информация
Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата в ЗЗЛД, въвеждаща 10 критерия за преценка на журналистическото изразяване.
Студенти от Нов български университет на обучение в Програма Достъп до информация
Днес, 23 октомври 2019 г., се навършват 23 години от създаването на Програма Достъп до Информация. За тези години неотклонно следваме мисията да спомагаме за упражняването на правото на информация. Застъпваме се за подобряване на състоянието на достъпа до информация в България и участваме в международни мрежи и инициативи за по-високи стандарти в областта. Благодарим на всички колеги, партньори, съмишленици и приятели, на нашите координатори в страната, за дългогодишното сътрудничество и подкрепа! 
На 15 октомври 2019 Общото събрание на ООН прие Резолюция, с която прокламира 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация ( Резолюция L.1). Подобна резолюция е голямо постижение за застъпниците за свобода на информацията по цял свят. 
В периода август – септември 2019 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 24-те районни администрации на Столична община. В рамките на проучването бяха подадени и 24 електронни заявления до всяка администрация с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Целта на проучването бе да оцени как районните администрации на най-голямата община в България изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. 
Деветнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2018 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
КТБ: какво се случи?