Архив на радиопредаванията "Правото да знам"  20.12.2006 г.

Архив на радиопредаванията "Правото да знам" е достъпен на: http://www.aip-bg.org/radio_archive.htm.

Кръгла маса “Достъп до информация: най-добри практики и научени уроци” - Скопие 14.11.2006 г.

На 9 и 10 ноември 2006 г. изпълнителният директор на ПДИ, Гергана Жулева участва в регионална кръгла маса в Скопие на тема: “Достъп до информация: най-добри практики и научени уроци”. Срещата бе организирана от македонската Комисия за защита на правото на свободен достъп до обществена информация и неправителствената организация Pro Media. Госпожа Жулева представи изпълнението на Закона за достъп до обществена информацията в България и свързаното с него законодателство.

10 години Програма Достъп до Информация 27.10.2006 г.

ПДИ организира конференция на тема "Десет години застъпничество за достъп до информация 2006" по повод 10 години от създаването и дейността на организацията.

Обучение за служители от централната администрация на тема „Свобода на информацията“ 16.06.2006 г.

На 15 и 16 юни 2006 г. в Слънчев бряг Програма Достъп до Информация проведе обучение за служители от централната администрация на тема „Свобода на информацията“. 

Експерти от ПДИ представиха стандартите в областта на свободата на информация, българския Закон за достъп до обществена информация и ограничения на правото на информация, предвидени в други закони като Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на конкуренцията. Представители на VVMZ East European Investment Services B.V. Холандия запознаха участниците със законите за достъп до информация и практиките по прилагането им в Холандия и Словакия.

Архив на новините от 2006 г. 01.01.2006 г.

Архив на новините от 2006 г. е достъпен на адрес: http://www.aip-bg.org/archive_2006.htm.