Граждански одит на активната прозрачност '2021 11.05.2021 г.

На 11 май 2021, на онлайн пресконференция, Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтингите на активната прозрачност 2021 и Картата на финансовата и бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2021.

През 2021 проучването се осъществява в рамките на проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Писмо в подкрепа на руския адвокат и правозащитник Иван Павлов 07.05.2021 г.

Като член и основател на международната Мрежа на застъпниците за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Netwrok, FOIANET), ПДИ се включи в отворено писмо, инициирано от Мрежата в подкрепа на руския адвокат и правозащитник Иван Павлов. Той беше задържан от руските власти на 30 април и обвинен за изнасяне на класифицирана информация.

Българският превод на писмото четете тук 

Онлайн пресконференция на 11 май: Граждански одит на активната прозрачност 2021 05.05.2021 г.

Отворена е регистрацията за пресконференцията на 11 май 2021 г., вторник, от 11.00 часа. Вижте подробности ➨

Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация? - Наръчник за администрацията 05.05.2021 г.

На вниманието на служителите в държавната администрация, ПДИ представя наръчника за администрацията „Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?“.

Наръчникът е разработен в края на 2020 година от Фондация „Програма достъп до информация“ като изпълнител по договор № МС-67 от09.07.2020 г. Възложител е Администрацията на Министерския съвет, бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

Парично облагодетелстване чрез ЗДОИ: някои важни уточнения 15.04.2021 г.

В своя публикация врачанската онлайн медия "Зов нюз" обръща внимание на проблем, който е отдавна известен на екипа ни: присъждат се адвокатски възнаграждения след дела по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ в случаи, в които законът сякаш е бил използван с цел финансово облагодетелстване на искащия информация и на неговия съдебен представител.


От медията се свързаха с ръководителя на правния екип на ПДИ адв. Кашъмов по тази щекотлива тема. Публикуваме целия му коментар, с който той изяснява поредица от важни обстоятелства около лошата практика. 

Правна помощ и консултации по имейл и телефон 22.02.2021 г.

Правният екип на Програма Достъп до Информация продължава да предоставя правна помощ и консултации в случаи на достъп до информация само по имейл и на телефоните на офиса. Припомняне имейла, на който може да изпращате запитвания за правни консултации: lawyers@aip-bg.org

 

Други въпроси, свързани с работата на ПДИ, може да отправяте на office@aip-bg.org, ralitza@aip-bg.org и adriana@aip-bg.org