Текущи проекти

Начало

 

 

Сравнително изследване „Какво НЕ знаем за МВР?“
август 2009 – юни 2010
Инициатива на Институт Отворено общество – София

Описание: Целта на проекта е да се направи проучване на предоставянето на обществена информация от страна на Полицията и Министерство на вътрешните работи, в сравнение с европейската практика. Изследването трябва да се разглежда като подготвителна стъпка към провеждането на обществена кампания за подобряване на достъпа до информация за работата на МВР и полицията в частност.

Проучването цели да събере и обобщи информация за количеството и видовете информация, която е достъпна в международен аспект. Събраните и обобщени данни ще бъдат представени пред ръководството на МВР и пред обществеността като аргумент за необходимостта от разсекретяване на информацията за дейността на МВР и подобряване на отчетността в системата.

Резултати:
На конференция на 19 януари 2010 г. беше представен доклад по проекта „Какво (не) знаем за МВР” - съвместна инициатива между Институт Отворено Общество-София и Програма Достъп до Информация. Кампанията има за цел подобряване отчетността в системата на Министерство на вътрешните работи. В рамките на проекта се извършва сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация относно МВР е достъпна в интернет. Докладът от сравнителния преглед на достъпността на информацията, свързана с работата на полицията и МВР може да видите тук.

Сравнителни данни от изследването може да видите тук ( 600Kb).

Информация относно пълната организационна и щатна структура на МВР - достъпна на Интернет страницата на министерството

Още за резултатите от сравнителното изследване...

Публикации в месечния бюлетин на ПДИ:

Какво НЕ знаем за МВР? Брой 8(68), август 2009 г.

Добри практики: Френската жандармерия в близост до обществото, Брой 12(72), декември 2009

Добри практики: Какво НЕ знаем за МВР? - Австралия, Брой 1(73), януари 2010

Добри практики: Какво НЕ знаем за МВР? - Люксембург, Брой 2(74), февруари 2010

Добри практики: Какво НЕ знаем за МВР? - Канада, Брой 3(75), март 2010

Добри практики: Какво НЕ знаем за МВР? - Белгия, Брой 4(76), април 2010

Добри практики: Какво НЕ знаем за МВР? - Швейцария, Брой 5(77), май 2010

Добри практики: Какво НЕ знаем за МВР? - САЩ, Брой 6 (78), юни 2010НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 12.10.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP