Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 6(78), юни 2010
ISSN 1313-6496

Добри практики

Какво НЕ знаем за МВР?

Тереза Манджукова, ПДИ


Тереза Манджукова

Съединени американски щати

От декември 2009 г. ПДИ и Институт „Отворено общество” публикуват материали от сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация за МВР е достъпна в интернет. То е изготвено в рамките на проекта „Какво (не) знаем за МВР”. В този брой представяме данни за Съединените Американски Щати.

САЩ са федерална държава, състояща се от 50 щата и федерален окръг Колумбия. Всеки щат има собствена конституция и органи на местната власт. Разпределението на компетентностите е регламентирано в Конституцията на САЩ и съответната щатска конституция.

Организация на органите за сигурност и обществен ред
Федерално бюро за разследване

На федерално ниво полицейските функции се изпълняват от Федералното бюро за разследване (ФБР). Това е основният разследващ орган на Министерство на правосъдието на САЩ. Правомощията му са уредени от Глава 28 от Наказателния кодекс, параграф 533. Според текста ФБР има право да разкрива престъпления срещу Съединените щати и други федерални закони. Понастоящем ФБР разследва нарушения в над 200 категории на т. нар. федерални престъпления (в интернет пространството, контраразузнаване, корупция, организирана престъпност, финансови престъпления). След атентатите от 11 септември 2001 година основен приоритет на ФБР е борбата с тероризма.

На интернет страницата на ФБР има секция „За нас” и информацията за човешкия ресурс и бюджета е лесно достъпна. Бюрото публикува годишни доклади за дейността си и тематични доклади в зависимост от разследваните престъпения, както и подробна статистическа информация. От доклада за корупция личи, че от 2002 г. нивото й е нараснало с 30 % . Осъдените за корупция са се увеличили с 25 %. През 2007 г. ФБР е разследвало 2556 случая на корупция, 1053 са завършили с повдигане на обвинение, а  895 с осъдителна присъда. Специалните агенти, които работят по сигнали за корупция са с 42 % повече. Разследванията на ФБР са довели до осъждането на над 1060 държавни служители, сред които 177 от федералната администрация, 158 в щатската администрация, 360 на местно ниво и 365 полицейски служители.

Интернет страницата на Министерство на правосъдието също включва информация за ФБР. В секция „Бюджет и изпълнение” има разчет на бюджета по пера. Публикуван е и проектобюджетът за 2011 г.

Сайт за достъп до документи на ФБР

Федералното бюро е разработило специален сайт, посветен на достъпа до информация. Публикувани са правилата и реда за достъп до документи на ФБР. Електронна читалня позволява достъп до документи по азбучен ред или по теми, най-желани документи, „горещи документи” и пр.).  Секцията „Горещи теми” съхранява преписките по разследването около заплахите за зараза с антракс през 2001 г., документи от разследването на Майкъл Джeксън по обвинения в сексуален тормоз над малолетни.

Практически съвети и специален наръчник подпомагат гражданите при търсене на информация от ФБР.
Освен ФБР, Министерство на правосъдието и щатските полицейски управления, срещу тероризма се бори и Министерство на вътрешната сигурност на САЩ. То следи за въздушната сигурност (гражданска авиация), осигурява граничната полиция и прилага емиграционната политика. При природни бедствия министерството изпълнява функциите на министерство на извънредните ситуации. Министерството публикува годишен финансов отчет и отчет за дейността си. Те имат стандартно съдържание:

 • обръщение;
 • мисия и структура;
 • борба срещу тероризма;
 • мерки за опазване на границите;
 • имиграционна политика;
 • управление при бедствия;
 • финансов отчет.

Щатска полиция

Всеки щат има свое полицейско управление и всеки град -  районни управления. Първото полицейско управление е нюйоркското, основано през 1845 г. То обслужва петте района на Ню Йорк (Бронкс, Бруклин, Манхатън, Куинс, Стейтън айлънд). Проучването на местно ниво е за това управление, тъй като Ню Йорк е най-гъсто населеният град в САЩ, според  преброяване на населението през 2000 г. Възнагражденията на административния персонал са публикувани в секция „Кариери” на  сайта на полицията на Ню Йорк. Има брой на подадени кандидатури и брой назначени офицери. „Често задаван въпрос” е колко са служителите в полицията и на него има публикуван официален отговор.

Информация за бюджета не е публикувана на страницата на полицията, но е на разположение на сайта на Общинския съвет на Ню Йорк.

Жалби срещу неправомерно поведение на полицаи могат да се подават в независимата Комисия за контрол на граждански сигнали. Жалби се подават и по електронен път. Комисията публикува годишни отчети с обобщена информация за дейността си и резюме на интересните случаи. Отчетите имат стандартна структура:

 • - представяне на членовете на комисията;
 • обръщение на председателя на комисията;
 • постъпили жалби срещу поведение на полицаи - 7405 през 2008 г. (по-малко в сравнение с предишните две години - 7663 през 2006 г. и 7548 през 2007);
 • разглеждане на жалбите;
 • прекратени разследвания;
 • медиация;
 • жалби срещу служители на полицията – дисциплинарни наказания;
 • резюме на постъпили случаи;
 • нормативна уредба.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.07.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP