Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

Добри практики

Какво НЕ знаем за МВР?

Тереза Манджукова, ПДИ


Тереза Манджукова

Канада

От декември 2009 г. ПДИ и Институт „Отворено общество” публикуват материали от сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация за МВР е достъпна в интернет. То е изготвено в рамките на проекта „Какво (не) знаем за МВР”. Канада публикува информация по 13 от 18-те изследвани категории, което я поставя на второ място по пълнота на информация сред проучените държави.
Канада е федерална държава, разделена на десет провинции (Алберта, Съскечуан, Манитоба Квебек, Онтарио, Ню Брунсуик, о-в Принц Едуард, Нова Скотия, Нюфаундленд и Лабрадор) и три територии (Юкон, Северозападните територии и Нунавут). Статутът и компетенциите на провинциите са описани в Конституцията от 1867 г., а правомощията на териториите определя федералното правителство.

Организация на органите
за сигурност и обществен ред

Полицейските сили са разделени на федерално, провинциално и общинско ниво. Според Конституцията прилагането на закона и поддържането на обществения ред са от компетентността на провинциите. Въпреки това в населените райони тези функции са делегирани на общините. Само Онтарио, Квебек, Нюфаундленд и Лабрадор имат свои полицейски части. Останалите имат сключен договор с Канадската кралска конна полиция (федерална полиция - Royal Canadian Mounted Police; от френски - Кралска жандармерия на Канада - Gendarmerie royale du Canadа) за предоставяне на полицейски услуги. На федерално равнище за сигурността и обществения ред се грижи Канадската кралска конна полиция.Тя е под контрола на Министерството по обществена сигурност,  което координира структурите, осигуряващи обществения ред.
Министерство на вътрешните работи е съществувало до 1936 г., но подобно на американското, е администрирало земи, федерална собственост.

Активно публикуване на информация в Интернет

На сайта на Министерството по обществена сигурност активно се публикува информация за:

  1. командировъчните разходи на министъра, на парламентарния секретар и други ръководни постове (отчетност на разходи по пера: самолетни билети, настаняване, командировъчни, разходи за работни обеди);
  2. договори на стойност над 10 000 канадски долара;
  3. реорганизацията и щатните бройки в министерството;
  4. предоставянето на субсидии над 25 000 канадски долара, името на бенефициента, сумата, задължителни отчети и колко често се дължат, цел на проекта;
  5. злоупотреби на служители в министерството – от 2007 г. до момента не е регистриран такъв сигнал.

Същата информация е достъпна в секция „Активно предоставяне на информация” на интернет страницата на Канадската кралска конна полиция. Тя изготвя тематични доклади за дейността си (организирана престъпност, огнестрелни оръжия, трафик на упойващи вещества и т.н.)

Бюджетна информация

За информация относно бюджета на Кралската полиция официалният сайт препраща към Министерство на финансите, където са достъпни докладите на всички административни органи от 1996 г.
Статистически институт публикува леснодостъпна информация за разходите в съдебната система.

Жалби срещу полицаи
 
Комисия за обществени жалби (Commission des plaintes du public) – независим орган – разследва жалби срещу неправомерно поведение на служители на Кралската полиция. Жалби могат да се подават и по електронен път на https://www.cpc-cpp.gc.ca/srv/mac/forms/ocf-fpe-fra.aspx. Комисията изготвя статистика, достъпна на интернет страницата за най-чести оплаквания. Най-проблематични области са отношението на полицаите (20,6% от общия брой жалби за 2008 г.) и качеството на проведеното разследване (17.3%). Годишните доклади съдържат статистика за броя подадени жалби, броя приключили разследвания и препоръки.

Данни за заетите в полицията

На страницата на Статистическия институт са предоставени данни за брой полицаи на глава от населението за всяка провинция и трите територии.
В Онтарио, Квебек, Нюфаундленд и Лабрадор на интернет страниците на местната полиция няма специална секция „Публикации” или годишен отчет, тъй като информация (брой служители, брой регистрирани престъпления) за тези провинции има в сайта на Канадския статистически институт.
Информацията е достъпна на френски и английски език.    

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP