Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 2(74), февруари 2010
ISSN 1313-6496

Добри практики

Какво НЕ знаем за МВР?

Тереза Манджукова , ПДИ


Тереза Манджукова

Люксембург

Според направеното сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация за МВР е достъпна в интернет, изготвено в рамките на проекта „Какво (не) знаем за МВР”, стана ясно, че Люксембург публикува онлайн информация по десет от проучените 18 категории.
Люксембург е конституционна монархия с държавен глава Велик херцог. Официалните езици са френски, немски и люксембургски. Основни приоритети на Министерството на вътрешните работи са:
- координация между общините, контрол на разпределение на компетентността между местната и централната власт;
- териториално развитие и градоустройство;
- управление на водните ресурси;
- гражданска защита.

МВР публикува годишни доклади, съдържащи приоритети, постигнати цели, средства за реализирането на заложените политики. Няма конкретни данни за изпълнението на бюджета на министерството.

Сигурност и обществен ред

Гарантирането на обществения ред и сигурността не са приоритет на МВР. Те се осигуряват от полицията. Полицейските сили са към Министерството на правосъдието. До 2000 г. армията, полицията и жандармерията са част от Министерство на силите за сигурност, но закон от 31.05.1999 г. създава Херцогската полиция (Полицията) – la police grand-ducale, а жандармерията става част от нея. Оттогава жандармерията като обособена част не съществува.

Полицията публикува годишни доклади за дейността си, съдържащи статистически данни. Статистиката е изготвена според характер на престъплението, извършител, жертва. Основните тенденции могат лесно да се проследят, тъй като има обобщителни таблици, проследяващи броя на подадените жалби и на разкритите престъпления от 2004 г. досега. Статистиката показва разпределение на престъпленията по пол, възраст и гражданство на извършителите и жертвите (например за домашно насилие; престъпления против личността).

През 2008 г. за престъпленията срещу имуществото са подадени 17 374 сигнали, (61.6% от общата престъпност). Сигналите за престъпления срещу личността са 5 650 (20% от общата престъпност). Подробна карта на страната показва нивото на престъпност във всяка община.

Престъпността е най-голяма в столицата и затова са инсталирани 74 видеокамери, контролиращи проблемните райони. Това е пилотен проект и първите данни и оценка трябваше да бъдат публикувани през ноември 2009 г. По предварителна информация (публикувана в годишния доклад за 2008 г.) камерите са помогнали за разкриване на престъпления против личността и разпространение на упойващи средства.

Годишните отчети на Полицията съдържат и информация за броя проверки от „Пътна полиция”, кампании за безопасно движение по пътищата, превантивни мерки и препоръки за намаляване на пътно-транспортните произшествия. Годишните отчети на Полицията следват стандартна структура:
I. Статистика: видове престъпления; процент разкриваемост на престъпленията; извършители; престъпност сред малолетни; домашно насилие;
II. Дейности – административна полиция; съдебна полиция; пътна полиция; 
III. Превантивна дейност;
IV. Международна дейност;
V. Ресурси;
VI. Човешки ресурс – ръководни кадри, териториално разпределение на човешкия ресурс;
VII. Цивилни кадри;
VIII. Злополуки при изпълнение на служебни задължения;
IX. Бюджет;
X. Оборудване – автомобилен парк, униформи;
XI. Телекомуникации и вътрешна информационна система;
XII. Проекти.

Данни за заетите в Полицията
Достъпната информация за човешките ресурси и кадровото израстване (брой повишения) е изключително детайлна – общ брой на униформените и цивилни полицаи, разпределението им по региони и дирекции. Законът за Полицията и Главната инспекция регламентира максималния брой ръководни кадри и магистрати, заети в Полицията.

Бюджетна информация
Финансовото състояние на Полицията и разпределението на бюджета е подробно отразено в годишните отчети, достъпни на нейната интернет страница. Таблица проследява тенденциите в разходите от 2000 г. до момента. Фонд „Работна заплата” представлява 80% от бюджета. Материалната база е надлежно описана.

Жалби срещу полицаи
Разследването на сигнали за неправомерно поведение на полицаи се извършва от Главна инспекция „Полиция”. Тя е подчинена на Министъра на правосъдието и контролира дейността на Полицията. Ефективността на Инспекцията е ограничена, тъй като тя няма дисциплинарно-наказателни правомощия. Може единствено да изготвя препоръки и становища. Годишните доклади, съдържащи статистика за жалби срещу неправомерно поведение на полицаи, се изпращат на Министъра на правосъдието.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.03.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP