Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 8(68), август 2009 г.

Какво НЕ знаем за МВР?
Тереза Алексова, ПДИ

Институт Отворено Общество и Програма Достъп до Информация започват кампания Какво Не знаем за МВР? за подобряване отчетността в системата на Министерство на вътрешните работи.

МВР е един от ключовите органи в страната, но въпреки това не публикува цялостни периодични отчети за дейността си и резултатите от нея. Определени категории данни никога не са били оповестявани. A България е единствената държава в системата на Евростат, която не подава данни за броя на полицейските си служители1 . Нещо повече - точна информация относно финансовото обезпечение на министерството, броя на служителите, щатното им разпределение и възнаграждението им е обявено за държавна тайна съгласно приложение към Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

Кампанията на Отворено общество и ПДИ цели да събере и обобщи данните за количеството и видовете информация, която е достъпна в международен аспект. Резултатите от съвместната ни дейност ще бъдат представени пред ръководството на МВР и пред обществеността като аргумент за необходимостта за реформа в МВР и разсекретяване на информацията за дейността на министерството и подобряване на отчетността в системата.

Международният опит в тази сфера показа, че подобна информация е лесно достъпна на интернет страниците на съответните министерства или полиция.

Практика в страните-членки на Европейския съюз е данните да са обществено достъпни и да се публикуват от самите служби за сигурност и обществен ред. Информацията се съдържа в годишни доклади за дейността на Полицията и МВР. Te съдържат статистически данни за брой подадени жалби, брой разкрити престъпления, брой служители, конкурси, критерии за разглеждане и одобрение на постъпилите кандидатури, политика към човешкия ресурс. Основна част е посветена на разпределение на бюджета по пера, като подробно са описани броя и стойността на всички договори за обществени поръчки.

Във Франция основната цел на електронната страница на полицейските власти е увеличаване отчетността и постигане на открито и ефективно партньорство с обществото.2  

Добра практика в Белгия е електронното подаване на жалби и сигнали3 . Сайтът на Полицията съдържа полезна връзка към Комисията за контрол на полицейските служби, която разследва сигнали за неправомерно поведение на полицаи4 . Подобна възможност съществува в Австралия5 и САЩ6 .   

Австралийската федерална полиция публикува не само пълен годишен финансов  отчет, но и информация относно необходимите ресурси и план за възлагане на обществени поръчки с цел стимулиране на частния сектор. Списък на договорите за консултантски услуги и всички останали договори на стойност над 100 000$ или за срок по-дълъг от една година задължително се публикува онлайн7 . Годишни отчети за изпълнението на всеки договор също са достъпни, както и мотивирано обяснение в случай на частично (закъсняло) изпълнение. Дори американските тайни служби като Федералното бюро за разследване (ФБР) публикува информация за брой специални агенти и административен персонал. Бюджетът на ФБР също не е държавна тайна8 .

Ако се позовем на тези данни и световната практика, можем да кажем, че разсекретяването на информация за МВР не само не води до влошаване на дейността му, но и осигурява ефективен граждански контрол и оттам –  увеличаване на общественото доверие и постигане на модела „полиция в близост до обществото”.

На кръгла маса на тема „Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България”, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов обяви сформирането на експертна група за цялостна реформа в сектора на сигурността и обществения ред. Министърът заяви, че тя ще бъде обект на широк обществен дебат. 

Лайтмотив в предизборната кампания на ГЕРБ беше прозрачността и борбата срещу корупцията. Новото правителство даде силен сигнал за промяна и увеличаване отчетността на държавните структури със заповедта на Министър председателя да се направи публична информационната система на Министерски съвет. Базата данни вече е достъпна и по електронен път. Време е новото управление да премахне паравана „секретно” и от дейността на МВР.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.09.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP