Наръчници

Доклади за достъпа до информация

Анализи

Становища на екипа на ПДИ

Вижте всички издания на ПДИ

Публикации в медиите, свързани с достъпа до информация

Начало
 

 

Публикации

Тук можете да намерите изданията на Фондацията, публикациите в периодичния печат, подборка на нормативната база и становища на експерти по въпроси, които се отнасят до достъпа до информация.

Постарали сме се да дадем възможност и за запознаване със световната практика в законовото уреждане на правата за достъп до информация, както и с общата стратегия на българското правителство в области, касаещи достъпа до информация (приетите документи от МС за административната система и информационното общество).

Напомняме Ви, че всички материали, публикувани в страницата на ПДИ са със запазени авторски права. Kопирането или разпространяването им по електронен, механичен или какъвто и да е друг начин, следва да бъде правено с посочване на източника.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP