Фондация Програма Достъп до Информация
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2018 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2018 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 20.02.2019 в София.


PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2018 година
Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2018 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 20.02.2019 в София.


PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2017 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2017 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 04.04.2018 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2017 година
Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2017 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 04.04.2018 в София.


PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2016 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2016 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 06.03.2017 в София.


PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2016 година
Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2016 г. и одиторски доклад на "АФА" ООД към него., приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 06.03.2017 в София.


PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2015 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2015 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 25.03.2016 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2015 година
Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2015 г. и одиторски доклад на "АФА" ООД към него., приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 25.03.2016 в София.
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2014 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2014 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 17.04.2015 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2014 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 17.04.2015 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2014 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2013 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) беше обсъден с координаторите на ФПДИ от страната на годишната среща, проведена на 28.02.2014 в София и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 28.03.2014 в София
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2013 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 28.03.2014 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2013 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2012 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) беше обсъден с координаторите на ФПДИ от страната на годишната среща, проведена на 15.02.2013 в София и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 29.03.2013 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2012 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 29.03.2013 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2012 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2011 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) беше обсъден с координаторите на ФПДИ от страната на годишната среща, проведена на 24.02.2012 в София и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 22.03.2012 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2011 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 22.03.2012 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2011 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2010 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2010 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 15.03.2011 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2010 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 15.03.2011 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2010 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него. 
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2009 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2009 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 04.03.2010 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2009 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 04.03.2010 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2009 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него. 
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2008 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2008 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 26.02.2009 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2008 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 26.02.2009 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2008 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него. 
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2007 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2007 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 27.03.2008 в София.
PDF
Годишен финансов отчет на ПДИ за 2007 година
На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 27.03.2008 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2007 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него. 


PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2006 година
Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2006 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 06.03.2007 в София.
PDF
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2006 година
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2006 година.
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2005 година
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2005 година.
PDF
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2005 година
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2005 година.
PDF
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2004 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2004 година
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2004 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2004 година
PDF
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2003 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2003 година
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2003 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2003 година
PDF
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2002 година
Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2002 година. Включва списък на публикациите, участия на екипа в медийни изяви, статистика от базата данни на ПДИ и счетоводен баланс на организацията.
PDF
Счетоводен баланс на ПДИ за 1999 и 2000 година
Счетоводен баланс на ПДИ за 1999 и 2000 година
PDF
Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 1999 и 2000 година
PDF