Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2022 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) с програмни и институционални постижения за 2022 г.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2022 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2022 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 5.07.2023 г.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2021 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) с програмни и институционални постижения за 2021 .
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2021 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2021 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 29.06.2022 г.

PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2020 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2020 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се онлайн на 16.12.2020 г..
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2020 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2020 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 18.05.2021 г.

PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2019 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2019 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 11.02.2020 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2019 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2019 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 11.02.2020  в София.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2018 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2018 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 20.02.2019 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2018 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2018 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 20.02.2019 в София.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2017 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2017 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 04.04.2018 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2017 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2017 г. от "АФА" ООД, приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 04.04.2018 в София.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2016 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2016 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 06.03.2017 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2016 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2016 г. и одиторски доклад на "АФА" ООД към него., приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 06.03.2017 в София.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2015 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2015 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 25.03.2016 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2015 година

Заверен годишен финансов отчет на ФПДИ за 2015 г. и одиторски доклад на "АФА" ООД към него., приет и одобрен за публикуване на заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 25.03.2016 в София.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2014 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2014 г. за работата на екипа беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 17.04.2015 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2014 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 17.04.2015 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2014 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2013 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) беше обсъден с координаторите на ФПДИ от страната на годишната среща, проведена на 28.02.2014 в София и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 28.03.2014 в София
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2013 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 28.03.2014 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2013 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2012 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) беше обсъден с координаторите на ФПДИ от страната на годишната среща, проведена на 15.02.2013 в София и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 29.03.2013 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2012 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 29.03.2013 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2012 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2011 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) беше обсъден с координаторите на ФПДИ от страната на годишната среща, проведена на 24.02.2012 в София и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 22.03.2012 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2011 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 22.03.2012 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2011 г. и одиторският доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2010 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2010 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 15.03.2011 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2010 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 15.03.2011 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2010 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2009 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2009 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 04.03.2010 в София.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2008 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2008 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 26.02.2009 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2009 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 04.03.2010 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2009 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2008 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 26.02.2009 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2008 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2007 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2007 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 27.03.2008 в София.
PDF

Годишен финансов отчет на ПДИ за 2007 година

На заседание на Управителния съвет на Фондация Програма Достъп до Информация, състояло се на 27.03.2008 в София., бе приет и одобрен за публикуване завереният годишен финансов отчет на ФПДИ за 2007 г. и одиторския доклад на "АФА" ООД към него.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2006 година

Годишният доклад на Фондация Програма Достъп до Информация (ФПДИ) за 2006 г., който включва отчета за работата на екипа, беше обсъден и приет единодушно на заседание на Управителния съвет на ФПДИ, състояло се на 06.03.2007 в София.
PDF

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2006 година

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2006 година.
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2005 година

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2005 година.
PDF

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2005 година

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2005 година.
PDF

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2004 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2004 година

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2004 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2004 година
PDF

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2003 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2003 година

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 2003 година. Счетоводен баланс на ПДИ за 2003 година
PDF

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2002 година

Отчет за работата на екипа на Програма Достъп до Информация през 2002 година. Включва списък на публикациите, участия на екипа в медийни изяви, статистика от базата данни на ПДИ и счетоводен баланс на организацията.
PDF

Счетоводен баланс на ПДИ за 1999 и 2000 година

Счетоводен баланс на ПДИ за 1999 и 2000 година
PDF

Отчет за приходите и разходите на ПДИ за 1999 и 2000 година

PDF