Всички институции
Законодателна власт
Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
Изпълнителна власт - Държавни агенции
Изпълнителна власт - Държавни комисии
Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени със закон
Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени с постановление на МС
Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
Изпълнителна власт - Областни администрации
Държавни органи - Независими органи на власт
Органи на местно самоуправление
Публичноправни субекти, задължени да предоставят информация
Лица, финансирани от бюджета, задължени да предоставят информация
 
Част A
max 26 т.
Част B
max 22.5 т.
Част C
max 27 т.
Други
max 6 т.
Общо
max 81.5 т.
26.0 т.
22.5 т.
13.5 т.
6.0 т.
68.0 т.
26.0 т.
19.0 т.
9.5 т.
6.0 т.
60.5 т.
24.0 т.
16.1 т.
13.5 т.
6.0 т.
59.6 т.
22.0 т.
17.2 т.
13.5 т.
4.0 т.
56.7 т.
23.6 т.
17.0 т.
8.5 т.
6.0 т.
55.1 т.
22.6 т.
20.5 т.
12.0 т.
0.0 т.
55.1 т.
26.0 т.
18.6 т.
5.0 т.
4.0 т.
53.6 т.
19.6 т.
21.0 т.
7.0 т.
6.0 т.
53.6 т.
25.6 т.
13.3 т.
14.0 т.
-0.0 т.
52.9 т.
26.0 т.
15.6 т.
5.0 т.
6.0 т.
52.6 т.
21.6 т.
20.1 т.
4.5 т.
6.0 т.
52.2 т.
26.0 т.
9.2 т.
11.0 т.
6.0 т.
52.2 т.
22.6 т.
10.8 т.
12.5 т.
6.0 т.
51.9 т.
22.0 т.
10.5 т.
13.0 т.
6.0 т.
51.5 т.
15.6 т.
20.7 т.
9.0 т.
6.0 т.
51.3 т.
24.0 т.
12.6 т.
14.5 т.
0.0 т.
51.1 т.
19.0 т.
17.8 т.
13.0 т.
-0.0 т.
49.8 т.
21.6 т.
8.4 т.
13.5 т.
6.0 т.
49.5 т.
20.6 т.
14.5 т.
8.0 т.
6.0 т.
49.1 т.
26.0 т.
8.2 т.
14.5 т.
0.0 т.
48.7 т.
24.6 т.
9.6 т.
8.0 т.
6.0 т.
48.2 т.
23.0 т.
14.6 т.
10.0 т.
0.0 т.
47.6 т.
26.0 т.
12.0 т.
7.0 т.
2.0 т.
47.0 т.
20.0 т.
16.0 т.
10.5 т.
0.0 т.
46.5 т.
17.2 т.
11.0 т.
11.5 т.
6.0 т.
45.7 т.
21.0 т.
11.8 т.
7.5 т.
5.0 т.
45.3 т.
21.2 т.
9.6 т.
10.5 т.
4.0 т.
45.3 т.
20.2 т.
12.8 т.
6.0 т.
6.0 т.
45.0 т.
19.2 т.
14.6 т.
11.0 т.
-0.0 т.
44.8 т.
21.2 т.
11.5 т.
6.0 т.
6.0 т.
44.7 т.
19.2 т.
12.2 т.
7.0 т.
6.0 т.
44.4 т.
19.0 т.
13.8 т.
5.5 т.
6.0 т.
44.3 т.
24.0 т.
10.8 т.
9.5 т.
-0.0 т.
44.3 т.
14.0 т.
14.2 т.
10.0 т.
6.0 т.
44.2 т.
23.0 т.
9.0 т.
10.0 т.
2.0 т.
44.0 т.
19.0 т.
12.0 т.
7.0 т.
6.0 т.
44.0 т.
17.6 т.
11.4 т.
8.5 т.
6.0 т.
43.5 т.
12.6 т.
17.2 т.
9.5 т.
4.0 т.
43.3 т.
24.0 т.
3.0 т.
12.0 т.
4.0 т.
43.0 т.
26.0 т.
8.4 т.
4.5 т.
4.0 т.
42.9 т.
24.0 т.
6.2 т.
6.5 т.
6.0 т.
42.7 т.
24.0 т.
4.6 т.
8.0 т.
6.0 т.
42.6 т.
20.2 т.
12.4 т.
4.0 т.
6.0 т.
42.6 т.
19.0 т.
8.6 т.
9.0 т.
6.0 т.
42.6 т.
19.0 т.
12.0 т.
9.5 т.
2.0 т.
42.5 т.
16.6 т.
15.0 т.
5.5 т.
5.0 т.
42.1 т.
19.6 т.
10.4 т.
6.0 т.
6.0 т.
42.0 т.
24.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
42.0 т.
20.8 т.
16.4 т.
4.5 т.
0.0 т.
41.7 т.
22.0 т.
9.0 т.
8.5 т.
2.0 т.
41.5 т.
15.0 т.
13.0 т.
9.5 т.
4.0 т.
41.5 т.
23.0 т.
5.8 т.
10.5 т.
2.0 т.
41.3 т.
22.0 т.
5.6 т.
7.5 т.
6.0 т.
41.1 т.
16.0 т.
12.6 т.
9.5 т.
3.0 т.
41.1 т.
22.0 т.
9.2 т.
3.5 т.
6.0 т.
40.7 т.
22.6 т.
13.1 т.
5.0 т.
0.0 т.
40.7 т.
18.6 т.
9.6 т.
10.5 т.
2.0 т.
40.7 т.
22.2 т.
5.0 т.
7.5 т.
6.0 т.
40.7 т.
22.2 т.
4.4 т.
8.0 т.
6.0 т.
40.6 т.
17.2 т.
11.2 т.
6.0 т.
6.0 т.
40.4 т.
21.6 т.
7.2 т.
7.5 т.
4.0 т.
40.3 т.
25.6 т.
3.0 т.
5.5 т.
6.0 т.
40.1 т.
23.0 т.
8.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
40.0 т.
22.0 т.
10.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
40.0 т.
21.0 т.
9.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
40.0 т.
17.0 т.
15.8 т.
3.0 т.
4.0 т.
39.8 т.
20.6 т.
10.2 т.
5.0 т.
4.0 т.
39.8 т.
24.0 т.
6.6 т.
9.0 т.
0.0 т.
39.6 т.
16.6 т.
12.5 т.
6.5 т.
4.0 т.
39.6 т.
25.0 т.
9.2 т.
5.0 т.
0.0 т.
39.2 т.
26.0 т.
2.0 т.
5.0 т.
6.0 т.
39.0 т.
21.0 т.
7.2 т.
6.5 т.
4.0 т.
38.7 т.
24.0 т.
2.0 т.
6.5 т.
6.0 т.
38.5 т.
22.0 т.
7.4 т.
7.0 т.
2.0 т.
38.4 т.
20.0 т.
10.0 т.
7.0 т.
1.0 т.
38.0 т.
17.2 т.
11.4 т.
9.0 т.
0.0 т.
37.6 т.
19.6 т.
2.0 т.
10.0 т.
6.0 т.
37.6 т.
21.6 т.
6.2 т.
7.5 т.
2.0 т.
37.3 т.
23.6 т.
2.0 т.
7.5 т.
4.0 т.
37.1 т.
21.2 т.
9.8 т.
6.0 т.
0.0 т.
37.0 т.
18.6 т.
12.4 т.
4.0 т.
2.0 т.
37.0 т.
24.0 т.
5.0 т.
7.0 т.
1.0 т.
37.0 т.
21.0 т.
9.6 т.
4.0 т.
2.0 т.
36.6 т.
23.6 т.
2.0 т.
7.0 т.
4.0 т.
36.6 т.
20.2 т.
5.8 т.
4.5 т.
6.0 т.
36.5 т.
20.0 т.
2.0 т.
8.5 т.
6.0 т.
36.5 т.
20.6 т.
10.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
36.1 т.
20.0 т.
2.0 т.
8.0 т.
6.0 т.
36.0 т.
18.2 т.
9.6 т.
2.0 т.
6.0 т.
35.8 т.
19.0 т.
6.6 т.
4.0 т.
6.0 т.
35.6 т.
21.2 т.
6.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
35.2 т.
20.6 т.
10.6 т.
4.0 т.
0.0 т.
35.2 т.
22.0 т.
4.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
35.0 т.
21.6 т.
2.0 т.
5.0 т.
6.0 т.
34.6 т.
19.6 т.
9.0 т.
6.0 т.
0.0 т.
34.6 т.
16.6 т.
6.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
34.6 т.
21.2 т.
9.4 т.
4.0 т.
0.0 т.
34.6 т.
24.0 т.
2.0 т.
6.5 т.
2.0 т.
34.5 т.
21.0 т.
3.0 т.
6.5 т.
4.0 т.
34.5 т.
8.2 т.
14.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
34.2 т.
21.2 т.
3.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
34.2 т.
20.2 т.
6.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
34.2 т.
19.0 т.
9.2 т.
6.0 т.
0.0 т.
34.2 т.
26.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
0.0 т.
34.0 т.
18.2 т.
2.0 т.
7.5 т.
6.0 т.
33.7 т.
16.6 т.
9.6 т.
5.5 т.
2.0 т.
33.7 т.
19.2 т.
2.0 т.
8.5 т.
4.0 т.
33.7 т.
21.6 т.
2.0 т.
8.0 т.
2.0 т.
33.6 т.
20.2 т.
7.4 т.
6.0 т.
0.0 т.
33.6 т.
15.0 т.
7.0 т.
5.5 т.
6.0 т.
33.5 т.
14.6 т.
8.6 т.
4.0 т.
6.0 т.
33.2 т.
23.6 т.
2.0 т.
7.5 т.
0.0 т.
33.1 т.
23.6 т.
7.4 т.
2.0 т.
-0.0 т.
33.0 т.
22.0 т.
2.0 т.
9.0 т.
0.0 т.
33.0 т.
21.6 т.
5.4 т.
4.0 т.
2.0 т.
33.0 т.
22.0 т.
10.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
33.0 т.
20.0 т.
3.0 т.
9.0 т.
1.0 т.
33.0 т.
18.6 т.
2.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
32.6 т.
24.6 т.
2.0 т.
6.0 т.
0.0 т.
32.6 т.
15.6 т.
5.0 т.
7.0 т.
5.0 т.
32.6 т.
12.2 т.
17.3 т.
3.0 т.
0.0 т.
32.5 т.
23.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
4.0 т.
32.2 т.
17.0 т.
8.2 т.
3.0 т.
4.0 т.
32.2 т.
17.2 т.
3.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
32.2 т.
20.6 т.
2.0 т.
9.5 т.
0.0 т.
32.1 т.
18.6 т.
4.8 т.
2.5 т.
6.0 т.
31.9 т.
18.0 т.
9.6 т.
4.0 т.
0.0 т.
31.6 т.
18.6 т.
2.0 т.
4.5 т.
6.0 т.
31.1 т.
19.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
31.0 т.
19.0 т.
3.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
31.0 т.
17.0 т.
4.0 т.
10.0 т.
0.0 т.
31.0 т.
16.0 т.
2.0 т.
9.0 т.
4.0 т.
31.0 т.
19.4 т.
2.0 т.
3.5 т.
6.0 т.
30.9 т.
15.6 т.
9.2 т.
6.0 т.
0.0 т.
30.8 т.
13.8 т.
7.4 т.
7.5 т.
2.0 т.
30.7 т.
18.2 т.
2.0 т.
6.5 т.
4.0 т.
30.7 т.
19.2 т.
3.0 т.
8.0 т.
0.0 т.
30.2 т.
16.6 т.
2.0 т.
11.5 т.
0.0 т.
30.1 т.
13.6 т.
9.2 т.
1.0 т.
6.0 т.
29.8 т.
17.2 т.
2.0 т.
10.5 т.
0.0 т.
29.7 т.
18.6 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
29.6 т.
14.6 т.
6.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
29.6 т.
16.6 т.
8.4 т.
4.5 т.
-0.0 т.
29.5 т.
19.2 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
29.2 т.
14.2 т.
5.0 т.
6.0 т.
4.0 т.
29.2 т.
18.2 т.
1.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
29.2 т.
20.6 т.
3.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
29.1 т.
16.8 т.
9.2 т.
3.0 т.
0.0 т.
29.0 т.
14.2 т.
8.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
28.8 т.
17.0 т.
8.0 т.
3.5 т.
0.0 т.
28.5 т.
22.2 т.
3.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
28.2 т.
19.6 т.
1.0 т.
7.5 т.
0.0 т.
28.1 т.
18.6 т.
1.0 т.
8.5 т.
0.0 т.
28.1 т.
19.0 т.
3.0 т.
4.0 т.
2.0 т.
28.0 т.
20.0 т.
3.0 т.
5.0 т.
0.0 т.
28.0 т.
14.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
6.0 т.
28.0 т.
14.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
28.0 т.
13.6 т.
11.8 т.
0.5 т.
2.0 т.
27.9 т.
15.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
27.6 т.
16.6 т.
2.0 т.
9.0 т.
0.0 т.
27.6 т.
16.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
27.2 т.
9.2 т.
8.8 т.
3.0 т.
6.0 т.
27.0 т.
17.0 т.
6.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
27.0 т.
15.2 т.
6.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
26.7 т.
12.6 т.
9.0 т.
4.0 т.
1.0 т.
26.6 т.
16.6 т.
2.0 т.
8.0 т.
0.0 т.
26.6 т.
15.6 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
26.6 т.
18.2 т.
3.0 т.
5.0 т.
0.0 т.
26.2 т.
17.0 т.
2.0 т.
7.0 т.
0.0 т.
26.0 т.
16.6 т.
7.4 т.
2.0 т.
-0.0 т.
26.0 т.
15.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
26.0 т.
13.8 т.
1.0 т.
5.0 т.
6.0 т.
25.8 т.
17.2 т.
2.0 т.
3.5 т.
3.0 т.
25.7 т.
13.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
6.0 т.
25.6 т.
17.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
6.0 т.
25.6 т.
21.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
25.6 т.
13.6 т.
7.0 т.
5.0 т.
0.0 т.
25.6 т.
17.2 т.
2.0 т.
4.0 т.
2.0 т.
25.2 т.
14.6 т.
2.0 т.
2.5 т.
6.0 т.
25.1 т.
19.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
25.0 т.
15.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
25.0 т.
21.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
25.0 т.
14.0 т.
10.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
25.0 т.
14.6 т.
1.0 т.
5.0 т.
4.0 т.
24.6 т.
16.0 т.
3.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
24.5 т.
12.2 т.
2.0 т.
6.0 т.
4.0 т.
24.2 т.
15.2 т.
2.0 т.
7.0 т.
0.0 т.
24.2 т.
19.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
24.2 т.
16.6 т.
2.0 т.
3.5 т.
2.0 т.
24.1 т.
19.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
24.0 т.
19.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
24.0 т.
11.2 т.
3.0 т.
7.5 т.
2.0 т.
23.7 т.
16.2 т.
2.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
23.7 т.
13.6 т.
6.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
23.6 т.
16.2 т.
3.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
23.2 т.
17.2 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
23.2 т.
7.6 т.
2.0 т.
7.5 т.
6.0 т.
23.1 т.
17.6 т.
3.5 т.
2.0 т.
0.0 т.
23.1 т.
20.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
23.0 т.
12.2 т.
9.6 т.
1.0 т.
0.0 т.
22.8 т.
10.8 т.
1.0 т.
7.0 т.
4.0 т.
22.8 т.
18.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
22.6 т.
16.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
22.6 т.
17.0 т.
2.0 т.
3.5 т.
0.0 т.
22.5 т.
15.2 т.
3.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
22.2 т.
16.0 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
22.0 т.
11.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
22.0 т.
16.6 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
21.6 т.
17.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
21.6 т.
8.6 т.
10.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
21.6 т.
17.0 т.
2.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
21.5 т.
11.8 т.
2.0 т.
5.5 т.
2.0 т.
21.3 т.
15.2 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
21.2 т.
10.6 т.
3.0 т.
7.5 т.
0.0 т.
21.1 т.
18.0 т.
1.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
21.0 т.
17.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
21.0 т.
11.8 т.
2.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
20.8 т.
15.2 т.
3.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
20.7 т.
11.2 т.
7.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
20.7 т.
13.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
5.0 т.
20.6 т.
18.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
20.6 т.
5.6 т.
6.0 т.
3.0 т.
6.0 т.
20.6 т.
10.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
20.6 т.
16.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
20.6 т.
11.8 т.
5.6 т.
3.0 т.
-0.0 т.
20.4 т.
15.2 т.
2.0 т.
2.5 т.
0.0 т.
19.7 т.
16.6 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
19.6 т.
15.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
19.6 т.
15.2 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
19.2 т.
14.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
19.2 т.
15.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
19.0 т.
11.2 т.
2.0 т.
5.5 т.
0.0 т.
18.7 т.
17.0 т.
1.0 т.
0.5 т.
0.0 т.
18.5 т.
14.6 т.
2.0 т.
1.5 т.
0.0 т.
18.1 т.
13.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
2.0 т.
17.6 т.
14.6 т.
1.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
17.6 т.
11.4 т.
2.0 т.
4.0 т.
-0.0 т.
17.4 т.
7.2 т.
2.0 т.
2.0 т.
6.0 т.
17.2 т.
13.0 т.
2.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
17.0 т.
11.0 т.
3.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
17.0 т.
12.6 т.
2.0 т.
0.0 т.
2.0 т.
16.6 т.
13.6 т.
2.0 т.
0.5 т.
0.0 т.
16.1 т.
13.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
16.0 т.
11.0 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
16.0 т.
6.8 т.
2.0 т.
1.0 т.
6.0 т.
15.8 т.
10.2 т.
2.0 т.
3.5 т.
0.0 т.
15.7 т.
10.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
15.2 т.
13.2 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
15.2 т.
10.2 т.
1.0 т.
0.0 т.
4.0 т.
15.2 т.
10.2 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
15.2 т.
9.8 т.
2.0 т.
3.0 т.
0.0 т.
14.8 т.
9.6 т.
2.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
14.6 т.
8.2 т.
3.0 т.
2.0 т.
0.0 т.
13.2 т.
10.2 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
13.2 т.
5.6 т.
2.0 т.
3.5 т.
2.0 т.
13.1 т.
6.6 т.
2.0 т.
4.0 т.
0.0 т.
12.6 т.
9.6 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
12.6 т.
7.2 т.
2.0 т.
1.0 т.
-0.0 т.
10.2 т.
6.0 т.
3.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
10.0 т.
7.6 т.
1.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
9.6 т.
4.0 т.
2.0 т.
1.0 т.
0.0 т.
7.0 т.
1.6 т.
2.0 т.
1.0 т.
-0.0 т.
4.6 т.
0.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
4.0 т.
4.0 т.
1.2 т.
2.0 т.
0.0 т.
0.0 т.
3.2 т.