ОТГОВОРИ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
ВИД НА ОТГОВОРА
НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТГОВОРА
ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОТГОВОРА