Актуални новини

Начало

 

 

Архив новини 2003 г.

ВАС отмени отказа на Министъра на финансите да предостави копие от договора, сключен между българското правителство и британската фирма "Краун Ейджънтс". Тричленен състав на съда прие, че липсата на мотивиране от МФ по какви критерий и на какво основание е приел, че договора с "Краун Ейджънтс" представлява държавна тайна не позволява на съда да прецени правилността и упражни ефективен контрол за законосъобразността на обжалваното решение за отказ. По тази причина съдът отменя отказа като издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и връща преписката на МФ за ново произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация, при съобразяване с указанията на съда. Повече информация по делото четете тук. Пълният текст на съдебното решение (Acrobat PDF 67Кb).

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли като неоснователен отказа на Министерския съвет (МС) да предостави информация, поискана от "Програма Достъп до Информация". Няма законни мотиви за такъв отказ, реши тричленен състав на съда. Това е първото дело у нас, спечелено от гражданска организация, в което въпросът за достъпа до информация е обвързан с понятието държавна тайна. Според адв. Кашъмов: "Съдът трябва по-смело да се показва червен картон на държавата, защото гражданите имат право да знаят. Трагично е, че трябва да се борим с Министерския съвет за достъп до един правилник, който е издаден през 1980 г. Това е е показателно за волята на изпълнителната власт за откритост и прозрачност". Четете тук подробно описание и Решение 10640 (Acrobat PDF 55Кb) на ВАС 5-членен състав.

Кой е администратор на лични данни и дали е такъв търговецът, юридическото лице, различни професии - общопрактикуващи лекари, нотариуси и др.?

Какво е регистър на лични данни и дали е такъв регистър книгите на акционерите, ведомостите за работна заплата и счетоводните регистри и др.? Необходимо ли е да се регистрирате? Отговори на тези и други въпроси четете в Коментара на Адв. Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ.

Заявление за регистрация на администраторите.

Достъпнo: Acrobat PDF 87Кb

Приложение за описание на водените регистри

Достъпнo: Acrobat PDF 110Кb

Декларация за обявяване на видовете данни

Достъпнa: Acrobat PDF 46Кb

 

На 14.11.2003г. от 9,00 ч. във ВАС пред Петчленен състав за пореден път се гледа делото на журналиста от в. "Капитал" Алексей Лазаров срещу отказа на Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към МС да предостави копие от стенограмата от първото заседание на МС, проведено на 26.07.2001г. Делото е а.д. № 9455/2003г. по описа на ВАС и този път е образувано по молба на г-н Лазаров за отмяна на влязло в сила решение на ВАС относно същата стенограма. Повече информация четете тук.

Проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс /09.10.2003 г./

Министърът на вътрешните работи г-н Г. Петканов обяви тази седмица, че на 21.08.2003 г. е внесъл за разглеждане от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, включващо въвеждане на наказателна отговорност за нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

Дискусия, посветена на наказанията за разпространението на класифицирана информация, предвидени с промените в Наказателния кодекс - Агенция София прес - 04.11.2003

Подробности: HTML 7Кb

Конкретни предложения за изменения и допълнения на чл.284, чл.357 и чл.358 от Наказателния кодекс на Програма Достъп до Информация

Достъпни: Acrobat PDF 65Кb

Становище по предлаганите изменения и допълнения в чл. 284, чл.357 и чл.358 от НK в допълнение към внесеното в Народното събрание становище на група неправителствени организации

Достъпно: Acrobat PDF 147Кb

Становище на Артикъл 19, по внесените от Министерски съвет промени в Наказателния кодекс

Достъпно: Acrobat PDF 147Кb

Писмо на Правната инициатива на Институт "Отворено общество" до Народните представители по внесените от Министерски съвет промени в Наказателния кодекс

Достъпно: Acrobat PDF 97Кb

Становище на "Програма Достъп до Информация" по внесените от Министерски съвет промени в Наказателния кодекс

Достъпно: Acrobat PDF 86Кb

Статия на проф. Аласдър Робъртс, публикувана на 15.10.2003 г във в. Дневник

Достъпна: HTML 6Кb

"Законът за защита на личните данни - актуални проблеми по прилагането" бе темата на пресконференцията, организирана от Програма Достъп до Информация на 19.10.2003 г. в зала "Мати" на НДК. Заедно с експертите на ПДИ Александър Кашъмов, Фани Давидова и Веселин Комарски свои презентации пред журналисти, представители на неправителрствени организации и бизнеса направиха представители на Комисията за защита на личните данни и Главна дирекция ГРАО на МРРБ. Още..

С цел утвърждаването и популяризирането на стандартите в областта на достъпа на информация членовете на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията, основана в София през 2002 г., решиха да определят 28 септември (деня на основаването на мрежата) за Международен ден на правото да знам. В България Денят беше отбелязанс прес-конференция и церемония за връчване на награди за принос в областта на свободата до информация. На специалната уеб-страница, посветена на 28 септември, можете да разберете повече за наградите, както и да номинирате граждани, неправителствени организации и институции в отделните категории.

Програма Достъп до Информация организира тридневна работна среща с координаторите и юристите на фондацията. Срещата се проведе в хотел "Зодиак" в курорта Боровец. На нея бяха представени водените от местните екипи съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация и постъпилите в ПДИ казуси на нарушени права по Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Работната среща се проведе в рамките на проект "Правна помощ и застъпничество за свободата на информация", финансиран от фондация Отворено общество - София. Повече четете тук.

"Достъп до обществена информация - норми и практики в областта на държавния финансов контрол" бе темата на двудневна дискусионна среща, организирана от Програма Достъп до Информация и Инициатива отворено управление. В нея взеха участие представители от четири институции - Сметна палата, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и Инспектората към МЕЕР в София. Подробности четете тук.

Промени в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ приеха на първо четене депутатите в четвъртък, 8 май. Ето и по важните от тях:
1. Прецизиране на понятието "обществена информация", а именно за обществена информация да се смята всяка информация, създавана, получавана или съхранявана от задължените по закона субекти, която не е определена със закон като предмет на държавна или друга защитена тайна.
2. Прецизиране на кръга от задължени по закона субекти, които трябва да предоставят достъп до обществена информация. Уточнение,че задължени по закона субекти са както държавните органи, така и техните териториални звена. Причина за тази поправка е практиката, която показва, че някои териториални подразделения вместо да удовлетворяват искането на гражданите за достъп до информация - препращат гражданите директно към централния орган, твърдейки, че по закон само централният държавен орган е задължен, но не и неговите териториални звена.
3. Отпадане на средствата за масова информация като задължени по закона субекти.
4. Въвеждане на административен ред за обжалване както на решенията за предоставяне на достъп, така и на отказите.
5. Въвеждане на 6 месечен срок от приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗДОИ, в който териториалните и централните администрации, да определят конкретно длъжностно лице от състава на своята администрация, което да отговаря за достъпа до информация, и заедно с това да определят място за четене и запознаване с документи, съхранявани или създавани от съответната администрация.
6. С предложеното изменение на чл. 14, ал. 2, т. 3 в закона се въвежда т.нар. принцип на "балансиране на интереси" изведен като международен стандарт. Според него правото на гражданите на достъп до информация не може да бъде ограничавано само на чисто формално основание т.е. когато закон предвижда това. Законът следва да предвиди възможност за администрацията да разкрива определени категории информация, тогава когато общественият интерес от узнаване на тази информация доминира над интереса тя да бъде засекретена.
Предложеният законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ бе приет на първо четене от народните представители с 90 гласа ЗА от общ брой гласували 102 /2 против и 10 въздържали се/. Стенограмата от заседанието на Народното събрание можете да прочетете тук. Самият текст на проектозакона, както и становището на Програма Достъп до Информация четете тук.

Програма Достъп до Информация проведе работна среща на тема "Правото на защита на личните данни. Международни стандарти. Българско законодателство. Практики" на 18 април 2003 год. в зала "Десислава", хотел "България", София. Целта на срещата беше представяне на международните стандарти и действащата у нас нормативна уредба в областта на защитата на лични данни. Бяха обсъдени и проблемите, възникнали в съществуващата до този момент практика по прилагане на закона за защита на личните данни. В работната среща взеха участие членове на Комисията за защита на личните данни, различни държавни органи и фирми - администратори на данни.Срещата бе организирана в рамките на проект "Кампания за разясняване на правото на защита на личните данни" на Програма Достъп до Информация, финансиран по програма "Европейска инициатива за демокрация и човешки права" на Делегацията на Европейската Комисия в България. Повече четете тук.

На 18.03.2003 г. Програма Достъп до Информация представи своя годишен доклад на тема "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2002" (Acrobat PDF 444Кb). В Пресклуба на Агенция "София прес" дойдоха 31 представителя на централни печатни и електронни медии и неправителствени организации от столицата. Срещата бе водена от д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Докладът "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2002" и представянето му се реализират в рамките на проект "Правна помощ и застъпничество за свобода на информация", осъществяван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София. Повече информация за пресконференцията четете тук.

Министърът на държавната администрация отговори на заявление, подадено от ПДИ и двама народни представители. В заявлението бяхме поискали да ни бъде предоставен достъп до цялото съдържание на сключения с Майкрософт договор за осигуряване на пълен комплект от софтуер за персонални компютри за цялата държавна администрация, както и всички документи, свързани с договора. Г-н Калчев не предоставя копие от договора, нито каквито и да е било свързани с него документи, а вместо това във формата на писмена справка дава кратка информация за неговото съдържание, както и някои аргументи в полза на избора на фирмата Майкрософт. Отговорът на Министър Калчев четете тук.

На 18.01.2003 бяха определени за пръв път носителите на приза "Big Brother" за България. Наградата се дава на хора и институции, които са допринесли най-много през изминалата година за нарушаване на правото на личен живот. Тази година Гергана Жулева и Александър Кашъмов от ПДИ бяха членове на журито. Министъра на Вътрешните работи, Мобилтел, Регистър.бг и Министерски съвет получиха призове в различните категории на конкурса. Снежанка Георгиева - Главен директор на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ получи единствената позитивна награда за последователно и публично защитаваното становище, че личните данни на гражданте не бива да се изнасят на публично място, дори и за целите на изборите (избирателните списъци). Повече информация за организаторите на конкурса и всички номинации четете тук.

Програма Достъп до Информация подготви доклад по проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ 2002". "Годината на рационалното невежество" (Acrobat PDF 423Кb) се издава в рамките на двугодишен проект "Практически достъп до демокрация в страните от Централна и Източна Европа" с финансовата подкрепа на Европейската Инициатива за Демокрация и Човешки Права.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP