Новини

Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Административно дело № 7721/02г на ВАС V-то отделение "Алексей Лазаров с/у Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към Министерски съвет"

Изясняването на предмета на това дело се нуждае от малко предистория, защото то е продължение на вече приключило дело между същите страни по отношение на същата информация.

Със заявление за достъп до обществена информация от 31.07.2001г. Алексей Лазаров поиска от директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към Министерски съвет копие на стенограмата от заседанието на Министерски съвет, проведено на 26.07.2001г.

С решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от 13.08.2001г. директорът отказа достъп на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, тъй като според него исканата информация била свързана с подготовката на актовете на правителството и нямала самостоятелно значение.

С Решение № 88 (Acrobat PDF 66Кb) от 08.01.2002г. ВАС, Пето отделение отхвърли жалбата на Алексей Лазаров с/у решението за отказ на директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към МС.

С Решение № 4694 (Acrobat PDF 76Кb)от 16.05.2002г. ВАС - Петчленен състав отмени решението на ВАС - Пето отделение, отмени отказа на директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" и върна преписката на Министерски съвет за ново произнасяне съобразно указанията на съда.

Всичко това би било идеален завършек на борбата в защита правото на информация на Алексей Лазаров, ако след връщането на преписката директорът на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" беше предоставил исканата информация. Вместо това на 21.05.2002г. директорът изпрати на Алексей Лазаров уведомление за уточняване предмета на исканата информация, тъй като от така формулираното искане /копие от стенограмата/ не можело да се направи извод каква точно информация се иска, а самата стенограма не била информация по смисъла на ЗДОИ. На 07.06.2002г. Алексей Лазаров изпрати исканото уточнение и ….. отговор от МС не последва. Именно този мълчалив отказ е предмет на настоящото дело.

ВАС пак осъди правителството за отказ да предостави стенограма.

Тричленен състав на Върховният административен съд (ВАС) за втори път осъди Министерския съвет, защото незаконно е отказал да предостави стенограма от първото заседание на кабинета "Сакскобургготски" на журналиста от в-к "Капитал" Алексей Лазаров. Пълния текст на съдебното решение четете тук (Acrobat PDF 61Кb).

Според решението на магистратите правителството е допуснало "тежко нарушение" на Закона за достъп до обществената информация.

Това е вторият случай, когато ВАС осъжда Министерския съвет за незаконен отказ да се предостави стенограмата от първото заседание на действащия кабинет. През май 2002 година съдът постанови, че правителството е нарушило Закона за достъп до обществената информация, като не е предоставило искания от журналиста документ.

Магистратите задължиха Министерския съвет да се произнесе отново, като вземе под внимание техните указания. В съответствие с препоръките на съда Алексей Лазаров внася ново искане до правителството. Съгласно изискванията на закона, отговор трябва да се получи в двуседмичен срок. Министерският съвет обаче нито предоставя стенограмата, нито посочва причините за отказа. "Непроизнасянето в рамките на установения 14 дневен срок представлява мълчалив отказ, какъвто не се допуска", постановяват върховните съдии в решението си по делото.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

"Директорът на "Пресцентър и връзки с обществеността" Цветелина Узунова подлежи на глоба от 20 до 50 лв. съгласно чл.42, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация, а мълчанието й по искането за информация е основание за дисциплинарно наказание по чл.89 от Закона за държавния служител - и за неизпълнението на служебните задължения, и за нарушение на задълженията спрямо гражданите. Недопустимо е именно Министерският съвет да дава тон на цялата държавна администрация за нарушаване на предвидено в Конституцията право на гражданите ", коментира адвокат Александър Кашъмов от фондация "Програма Достъп до Информация".

Впоследствие МС обжалва това решение на тричленния състав на ВАС. В резултат с Решение № 5188 (Acrobat PDF 66Кb) от 27.05.2003г., постановено по а.д. № 791/2003г. Петчленен състав на ВАС отмени решението на тричленния състав и прекрати производството по делото, като остави жалбата на Алексей Лазаров без разглеждане, тъй като била подадена след изтичане на законоустановения срок.

Именно това решение на ВАС е предмет на настоящото производство пред ВАС за отмяна на същото и е образувано по молба за отмяна на Алексей Лазаров. Текста на молбата за отмяна четете тук (Acrobat PDF 60Кb).
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.11.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP