На 12 януари 2023 ПДИ връчи сертификати на студенти от Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 10 ноември 2023 - 12 януари 2024 г.

 

Курсът се провежда за осма поредна година в партньорство с департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта проект „Консултативен център за прозрачност и достъп до информация“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.