Учредители на Програма Достъп до Информация са:

 • д-р Андрей Иванов
 • Георги Митев Стойчев
 • д-р Гергана Жулева
 • Димитър Тотев
 • д-р Илиан Михов
 • Йонко Грозев
 • Йорданка Ганчева
 • д-р Красен Станчев
 • Павлина Петрова
 • Филип Харманджиев
 • Юлиана Методиева

Съветът на учредителите беше управително тяло на организацията от 1996 година до 15 февруари 2001 година, когато Устава на организацията беше изменен и  съобразен със изискванията на закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организацията се регистрира като осъществяваща обществено полезна дейност.

 

Благодарим на учредителите и членовете на УС, които вече не са в него, но продължават да се застъпват за правото на информация в областта, която работят. Екипът и членовете на управителният съвет благодарят на  Андрей Иванов, Йонко Грозев, Илиан Михов, Юлиана Методиева, Красен Станчев, Филип Харманджиев, Дейвид Майкъл Круш, Константин Паликарски за техния принос за развитието на организацията.