Организирани и проведени в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, финансиран от Фондация Америка за България.