15 април 2011 г., Зала "Европа", Парк-хотел "Москва", София