На 28 април 2023 г. фондация „Програма Достъп до Информация“ проведе традиционната си годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната в хотел "Хемус", София.