На 4 юни 2019 от 11.00 ч. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи деветнадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".