Организирани и проведени съответно на 29 и 30 май 2014 в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, финансиран от Фондация Америка за България.

 

Organized and held on 29 and 30 May  2014 within the implementation of the project Access to Information Programme – Civil Center for Support of Transparency, supported with a grant by the America for Bulgaria Foundation.