Международната конференция по повод 15 години от застъпническата дейност на ПДИ в областта на достъпа до информация в България и на международно ниво се проведе на 15-16 юни 2012 г. в София. Повече за резултатите от форума в месечния информационен бюлетин на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

 

The International Conference Advocacy for Access to Information – Achievements and Challenges, held on June 15 – 16, 2012 in Sofia, Bulgaria