Организирани и проведени съответно на 8 и 25 април 2014 в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, финансиран от Фондация Америка за България.

 

Organized and held on 8 and 25 April 2014 within the implementation of the project Access to Information Programme – Civil Center for Support of Transparency, supported with a grant by the America for Bulgaria Foundation.