Годишната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ се проведе в столичния хотел „Хемус” на 15 февруари 2019. Работната среща бе в рамките на проекта "Консултативен център за прозрачност", финасиран с грант от Фондация "Америка за България".