На 12 декември 2014 Програма Достъп до Информация проведе конференция „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация” в Централ Хотел Форум, гр. София. На конференцията бе представена Гражданска концепция за изменения в Закона за достъп до обществена информация. Конференцията се проведе в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg)