Рейтингът на активната прозрачност 2014 бе представен на пресконференция, проведена на 2 април 2014 в Пресклуба на БTA , София.

The 2014 Active Transparency Rating was presented at a press conference held on April 2, 2014.