Рейтингът на активната прозрачност 2015 бе представен на пресконференция, проведена на 15 април 2015 в Пресклуба на БTA , София.

The 2015 Active Transparency Rating was presented at a press conference held on April 15, 2015 in the National Pressclub of the Bulgarian News Agency, Sofia.