На 22 май 2018 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2017". Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".