Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналистите от координаторската мрежа в страната в периода 11-13 септември 2015 във Велико Търново. Работната среща се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, подкрепен в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).