Организирани и проведени съответно на 19 и 20 март 2014 в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, финансиран от Фондация Америка за България.

 

Organized and held on March 19 and 20, 2014 within the project Access to Information Programme – Civil Center for Support of Transparency, supported with a grant by the America for Bulgaria Foundation.