Екип на Програма Достъп до информация проведе на 20 и 21 април в Добрич и Силистра обучителни семинари на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”.  Обучителните семинари в Шумен и Русе са в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".