Програма Достъп до Информация проведе работна среща с неправителствени организации в Монтана на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“ на 4 ноември 2015 в парк-хотел "Житомир". Събитието се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).