На 20 февруари 2015 Програма Достъп до Информация проведе работна среща с координаторската мрежа в страната. Срещата се проведе в рамките на проект "Програма Достъп до Информация - Граждански център за подкрепа на прозрачността в общестевния живот", финасиран с грант от Фондация "Америка за България".