На 29 януари 2016 г. Програма Достъп до Информация проведе конференция на тема „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“. Конференцията е заключително събитие по проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).