ПДИ с подкрепата на Американското посолство в България проведе Лекторска програма за свобода на информацията. В рамките на проекта, ПДИ организира конференция за служители от държавната администрация на тема „Достъпът до информация – предизвикателства след промените в законодателството. Опитът на САЩ и България” в Гранд Хотел София на 15.11.2016. Гост - презентатор бе адвокат Кевин М. Голдбърг. Адвокат Голдбърг изнесе и лекция пред студенти от Нов български университет на 18.11.2016 в офиса на ПДИ.