Не на директния достъп на МВР до трафични данни!

Съдът на ЕС обяви Директива 2006/24/ЕО за недействителна. Какво следва за националните законодателства?

На 8 април 2014 г. Съдът на Европейския Съюз публикува свое решение, с което обяви, че Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. е невалидна.В решението си съдът посочва, че разпоредбите на Директива 2006/24/ЕО са в нарушение на правото на зачитане на личния живот и на основното право на защита на личните данни, регламентирани в чл. 7 и чл. 8 на Хартата на основните права на ЕС (Хартата).

 

***

Закон за електронните съобщения - електронният достъп и битката за защита на личното пространство

 

На 17 февруари 2010 г. Народното събрание прие на второ четене промените в ЗЕС. Всички препоръки на ПДИ бяха възприети и одобрени.
 
Федералното бюро за разследване (ФБР) е събрало по незаконен начин информация за над две хиляди телефонни обаждания. Според информацията, публикувана във вестник "Вашингтон пост" ,  нарушенията са били извършени между 2002 г. и 2006 г. Исканията за разкриване на данните са били отправяни към телефонните компании в САЩ на базата на изфабрикувани подозрения за терористична дейност.
 
На 11.01.2010: ПДИ изготви конкретни предложения за редакция на измененията в Закона за електронните съобщения.
 
Промените в Закона за електронните съобщения – нов опит за следене в интернет и по телефон, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 12(72), декември 2009 г.
 
На 10 декември 2009 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) представи свое критично становище по предлаганите промени  в Закона за електронните съобщения в двете комисиии в парламента, които го разгледаха на първо четене  – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. С промените, внесени от правителството, се въвежда пряк достъп на специализирана дирекция „Оперативни технически операции” към МВР до трафични данни за електронните съобщения (кой на кого, кога и откъде е писал/позвънил). Още информация...

ПДИ подкрепя подписката "Аз не искам да ме следят в Интернет и по мобилния телефон"
 
На 05.11.2009 г. ПДИ изпрати становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) до Министъра на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов. Становището бе изготвено след запознаване с текста на публикувания в интернет страницата на Министерството на вътрешните работи проект за закон за изменение и допълнение на ЗЕС и след общественото му обсъждане на 02.11.2009 г. съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
 
09.04.2009: "Парламентът отхвърли промените за безконтролното следене в интернет" от Юлиана Колева, dnevnik.bg

 
09.04.2009: "Парламентът пак отряза МВР за безконтролното следене в Интернет. Електрониката спаси човешките права" от Таня Петкова, Степан Хиндлиян, mediapool.bg
 
Кампанията на ПДИ "Не на директния достъп на МВР до трафични данни!"
Към 9 април 2009 г., когато парламентът отхвърли предложенията за изменение на член 251 от Закона за електронните съобщения, с които се целеше да се въведе безконтролен достъп на МВР до трафични данни, кампанията на ПДИ "Не на директния достъп на МВР до трафични данни!" подкрепиха повече от 1600 души. Поради технически причини, онлайн подписката не може да бъде визуализирана в Интернет.
 
Гледайте Virtual Insanity 2 - Защо някой иска да наднича иззад гърба ми в моя виртуален свят, когато аз не искам? Терорист ли съм, ако защитавам свободата си? Можем ли да намерим хубавото на лошото в тоталния интернет и GSM мониторинг?
Епизод от предаването "Криво огледало" на Арена Медиа - Русе.
 
Вижте как Premium Basics подкрепят кампанията на ПДИ "Не на директния достъп на МВР до трафични данни!"
 
На 01.04.2009 г. ПДИ внесе в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на НС своето Становище относно внесените на 13.03.2009 г. от група народни представители текстове за изменение и допълнение на чл.251 от Закона за електронните съобщения.
 
Доклад на Председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на НС, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Христо Величков и гр.нар.пр. на 13.03.2009 г.
 
КОМЕНТАР на ПДИ на внесените на 13.03.2009 г. от група народни представители текстове за изменение и допълнение на чл.251 от Закона за електронните съобщения.
 
Програма Достъп до Информация представи своето становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения на пресконференция на 24 март 2009 г., вторник, от 14 ч., в Националния пресклуб на БТА. С пресконференцията ПДИ стартира онлайн кампания "Не на директния достъп на МВР до трафични данни!"
На 19 март 2009 г. в Комисията по транспорт и съобщения бяха внесени за гласуване поправки в наскоро приетия Закон за електронните съобщения (ЗЕС).
След като в резултат на активна обществена кампания, на 19 февруари 2009 г., Народното събрание прие разумни текстове на чл. 251 от ЗЕС, сега внесените поправки  отново целят позволяване на следенето в Интернет. Внесеният законопроект е и в нарушение на правилника на НС, според който дневният ред се обявява поне един ден предварително от Председателя на комисията. Според същия правилник промени във вече обнародвани закони могат да се правят шест месеца след влизането им в сила.
Закон за изменение и допълнение на ЗЕС
Мотиви към ЗИД на ЗЕС

Всеки ден МВР вади 904 разпечатки на телефонeн и Интернет трафик - В нарушение на правилника БСП и ДПС започнаха ревизия на закона за електроните съобщения
, статия на Степан Хиндлиян, Mediapool.bg, 19.03.2009 г.

Пак за слушането на Интернет
, Становище на Дирекция "Европейски съюз" относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕС, внесен от Христо Величков и група народни представители на 13.03.2009 г., публикувано на блога на депутата Минчо Спасов, 20.03.2009 г.

Доклад до Председателя на НС относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕС, внесен на 13.03.2009 г. от Христо Величков и група народни представители

 
Съдебната битка срещу следенето в Интернет в други европейски страни:

Според Административния съд в Германия събирането на данни е нарушаване на правото на лична неприкосновеност, 20.03.2009 г.
Германският съд постанови, че събирането на данни "нарушава основното човешко право на лична неприкосновеност", Електронни права Ирландия, 19.03.2009 г.
Административният съд: Събирането на данни е "нищожно", Работна група по събиране на данните, Германия, 16.03.2009 г.
Ирландия вкарва събирането на данни в закон, 10.03.2005 г.
 
На 19 февруари 2009 г., Народното събрание прие разумни текстове на чл. 251 от Закона за електронните съобщения, а именно:
- данните се събират само за целите на тежки и компютърни престъпления;
- за 12 месеца срок; компетентните органи не могат да решават да запазят данните /вместо унищожаване/;
- данните могат да се използват само по реда и при условията на ЗСРС и НПК.
 
На 02 февруари 2009 г. Програма Достъп до Информация внесе в Народното събрание Становище относно текстовете за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Становището бе изпратено до председателите на всички парламентарни групи, до независимите народни представители и до Комисиите по транспорт и съобщения и по вътрешна сигурност и обществен ред.
Предложените промени бяха в светлината на въвеждането на Директива 2006/24/ЕО за запазване на данните. В началото на 2008 г. МВР и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) приеха съвместно Наредба № 40, с която задължиха интернет провайдърите и мобилните оператори да пазят 12 месеца определени данни за мобилните повиквания и разговори и електронните и интернет съобщения. В наредбата се твърди, че въвежда Директива 2006/24/ЕО за задържането на данни (data retention).
Последва вълна от протести на граждански и интернет сдружения. По жалба на ПДИ чл. 5 от Наредбата, отнасящ се до достъпа на институциите до електронните съобщения, бе отменен от съда, тъй като противоречи и на Конституцията, и на Конвенцията за правата на човека.
През месец декември, броени дни след отмяната на проблематичния чл. 5 от Наредба 40, МВР внесе предложения за допълнение на чл. 251 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). В резултат на обсъждане на тези и приетите на първо четене текстове са изготвени предложения на Комисията по транспорт и съобщения, които бяха обсъдени в открито съвместно заседание с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 22 януари 2009 г. На заседанието присъстваха представители на медиите и неправителствени организации, изказвания направиха представители на Програма Достъп до Информация.
Въпреки отпадането на проблематични текстове, като „пасивният достъп”, други проблеми са се появили в предложените изменения.

1. Не е възпроизведен текстът на директивата, че съхраняването на данни е с цел разследване, разкриване и преследване на "сериозни престъпления" според дефиницията в националното законодателство.
2. 12-месечният срок за съхранение на данните се увеличава на 24 месеца без никакво обяснение.
3. Въвежда се задължение за събиране на личните данни на клиентите при покупка на предплатена мобилна карта.
Със своето становище ПДИ предупреждава, че в настоящия им вид текстовете на чл. 251, ал. 1, 3 и 4, в редакцията, предложена от Комисията по транспорт и съобщения, противоречат на чл. 32, ал. 2 от Конституцията, чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека, Конвенция № 108 за защита на личните данни при автоматизираната им обработка, Директива 95/46/ЕО и Директива 2006/24/ЕО.
ПДИ призовава народните представители да не приемат чл. 251, ал. 1, 3 и 4 в така предложената редакция, като предлага друга формулировка, която е съобразена с нормативните актове от по-висш ранг.
 
Документи
 
2009 г.
Становище на ПДИ по предлаганите промени  в Закона за електронните съобщения, представено на 10.12.2009 г. в двете комисиии в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ( 145Kb)
Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), изпратено от ПДИ на 05.11.2009 г. до Министъра на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов (181kB)
Становище на ПДИ, внесено на 01.04.2009 г. в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на НС, относно внесените на 13.03.2009 г. от група народни представители текстове за изменение и допълнение на чл.251 от Закона за електронните съобщения ( 143 Kb).
КОМЕНТАР на ПДИ на внесените на 13.03.2009 г. от група народни представители текстове за изменение и допълнение на чл.251 от Закона за електронните съобщения ( 131 Kb).
Пак за слушането на Интернет, Становище на Дирекция "Европейски съюз" относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕС, внесен от Христо Величков и група народни представители на 13.03.2009 г., публикувано на блога на депутата Минчо Спасов, 20.03.2009 г.
Доклад до Председателя на НС относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕС, внесен на 13.03.2009 г. от Христо Величков и група народни представители
( 257 Kb)
Закон за изменение и допълнение на ЗЕС ( 346 Kb), внесени на 19 март 2009 г. в Комисията по транспорт и съобщения
Мотиви към ЗИД на ЗЕС ( 463 Kb ), внесени на 19 март 2009 г. в Комисията по транспорт и съобщения
Електронният достъп и битката за защита на личното пространство, коментар от месечния електронен бюлетин на ПДИ, брой 2(62), февруари 2009 г.
Становище, внесено от ПДИ на 02.02.2009 г в НС, относно текстовете за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 115 Kb)
Предложения на Комисията по транспорт и съобщения за допълнение на чл. 251 от ЗЕС (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 7 Mb)

2008 г.
Решение на ВАС от 11 декември 2008 г., с което се отменя Чл. 5 от Наредба 40 (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 76 Kb)
Касационна жалба срещу решението на тричленния състав от 17 юли 2008 г.(Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 98 Kb)
Решение на тричленен състав на ВАС от 17 юли 2008 г. по делото на ПДИ срещу Наредба 40 (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 78 Kb)
"Ако на клетката на лъва пише "слон", не вярвай на очите си" - коментар на решението на тричленен състав на ВАС от 17 юли 2008 г.
Прес съобщение от 25 юни 2008 г.
Текстът на жалбата, подадена от ПДИ на 19 март 2008 г., срещу Наредба 40 (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 162 Kb).
 
Медиите за делото на ПДИ срещу Наредба 40