Обществен дебат

Вече 23 години Програма Достъп до Информация участва активно в обществения дебат за подобряване на законодателството, свързано с достъпа до информация не само в България, но и в света, както и за развитието на практиките по прилагането му за постигане на по-голяма откритост, прозрачност и отчетност на управлението.

 

Тук може да видите част от темите, по които ПДИ се е застъпвала, изразявала е становище, участвала е в дискусии.