В международната онлайн конференция на ПДИ участваха представители на държавната и местна администрация, съдии и адвокати, неправителствени организации, членове на Дипломатическия корпус и на Международната мрежа на застъпниците за свобода информация

Ралица Кацарска, ПДИ

На 27 януари 2022  Програма Достъп до информация организира международна конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“, част от проекта Форум "Достъп до информация", финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.  Конференцията се проведе онлайн в платформата ZOOM.

Акцент на събитието бяха двадесет и първата годишнина от приемането на Закона за достъп до информация в България; Регламент 1049/2001 за достъп до документи на ЕС; Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи  (Конвенцията от Тромсо); инструменти за наблюдение на прилагането на законодателството и съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация.

В конференцията се включиха близо 100 души – представители на държавната и местна администрация, съдии и адвокати, неправителствени организации,  членове на Дипломатическия корпус и на Международната мрежа на застъпниците за свобода информация (FOIAnet).

 

Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, откри конференцията, като благодари на участниците за проявения интерес. „Историята на закона и неговото прилагане е свързана с историята на ПДИ. Програма Достъп до информация беше основана през 1996 г. Проектозаконът за достъп до обществена информация беше представен за обществено обсъждане през 1998 г. и приет през лятото на 2000 г. Ние активно оползотворихме това време и пътувахме из страната, за да представяме проектозакона пред обществеността. След като беше приет, организирахме обучения, започнахме наблюдението на прилагането му. Издадохме първите наръчници за граждани, журналисти. Оказвахме правна помощ на заявителите. Днес ще споделим опита си за застъпничество за прилагане на закона от 25 години“, каза д-р Жулева.

 

„ПДИ са партньор, на който разчитаме, за да идентифицираме и  коригираме проблеми с достъпа до информация. В по-широк смисъл разчитаме и на гражданското общество да ни казва къде грешим и какво правим добре“  –  заяви в обръщението си към участниците в конференцията министърът на електронното управление Божидар Божанов. „Прозрачността, достъпът до информация и отворените данни са приоритет, залегнали в коалиционното споразумение. Смятаме, че гражданският контрол е в центъра на доброто управление. Натискът трябва да идва от гражданския сектор.  За да може той да се осъществява ефективно, трябва да има достатъчно информация за това какво се случва. Смятам че отвореното управление е начин на мислене“, каза още Божанов.

 

Програмата на Конференцията беше разделена в три панела: Международни стандарти и развитие на българското законодателство; инструменти за наблюдение на прилагането на законодателството; съдебна практика на законодателството за достъп до информация.  

Гост говорители бяха Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe, Джейн Килпатрик, изследовател в Statewatch; Игор Разкладай, заместник директор и главен експерт по медийно право в Център за демокрация и върховенство на закона (CEDEM), Украйна. От страна на държавната администрация участваха Красимир Божанов, главен секретар на Министерски съвет , Ралица Величкова, експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС и Калина Георгиева, експерт в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

 

Предизвикателствата и постиженията в достъпа до информация, неизменно свързани с историята на Програма Достъп до Информация, бяха представени от Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, от Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от ПДИ.

 

Международни стандарти и развитие на българското законодателство

 

Постиженията от приемането, измененията и прилагането на ЗДОИ представи Александър Кашъмов. Тук трябва да споменем застъпническата кампания на ПДИ във връзка с измененията на ЗДОИ през 2002 г., 2007г., 2008 г., 2015 г. и 2018 г. и участието на фондацията в практиката на Конституционния съд, която практика е важна, за да маркира както законите, така и прилагането им. 

 

Ралица Величкова представи Платформата за достъп до обществена информация, създадена през 2015 г.  Тя благодари на екипа на ПДИ „не просто за организиране на този форум, а защото през тези 25 години от създаването, фондацията е неизменна част от процесите, свързани с достъпа до информация в България и с експертизата си, и с дейността си като ресурсен център, и с множеството обучения в това число и на държавни служители как да прилагат материята за достъп до информация. Така че ПДИ  е изключително важна за това, което се случи в последните повече от 20 години в България.“

 

Калина Георгиева, държавен експерт от Държавна агенция „Електронно управление“ и Стефан Ангелов от ПДИ говориха за повторното използване на информацията. Това е институт на правото, който се развива над 20 години в Европейския съюз с редица качествени специфики. Лекторите се спряха на практическите и правните аспекти при използване на информация от обществения сектор. 

 

Опитът на неправителствените организации при търсене на информация от европейските институции представиха Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe и Джейн Килпатрик, изследовател в Statewatch. Игор Разкладай, заместник директор и главен експерт по медийно право в Център за демокрация и върховенство на закона (CEDEM), Украйна, представи опита на CEDEM за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.

 

Инструменти за наблюдение на прилагането на законодателството

 

Предизвикателствата пред наблюдението на изпълнението на законодателството за достъп до информация бе фокус на втория панел от конференцията. Модераторът Диана Банчева припомни защо е важно наблюдението на законодателството. То дава възможност да се разработят индикатори за оценка на законодателството, които пък позволяват да се направи  стандартизирана оценка на правната рамка. Резултатите от наблюдението и оценката подпомагат сравнителния анализ сред голям брой задължени субекти. Така се идентифицират проблеми и се формулират предложения за тяхното преодоляване.

 

Хелън Дарбишър представи съществуващите методологии за оценка на законодателството за достъп до информация на международно ниво. Главният секретар на Министерски съвет Красимир Божанов запозна участниците с натрупания опит от обобщаването на данните от годишните отчети за изпълнението на ЗДОИ от административните структури на изпълнителната власт, като част от правителствените доклади за състоянието на администрацията.

Д-р Гергана Жулева представи методологията и уеб базираните резултати от годишния одит на активната прозрачност на институциите в България, който ПДИ провежда от 2010 година.

 

Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация 

 

Историята на прилагане на законодателството за достъп до информация през опита от натрупаната съдебна практика представиха  Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от ПДИ.

Правната помощ е стратегическа цел на фондацията. Казусите, постъпили за консултация в ПДИ, често прерастват в съдебни дела. Голяма част от решенията създават трайна съдебна практика по спорни въпроси в полза на прозрачността и достъпа до информация.

През двадесетте и пет години съществуване на ПДИ, правният екип е водил над 600 дела и е наблюдавал около 300 дела.

 

Повече за споделения опит по отношение постиженията и предизвикателствата в достъпа до информация четете в материалите на Адриана Иванова и Диана Банчева в http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

 

_______________________________________

Конференцията се проведе в рамките на проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.
 

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.