Тук може да намерите всички издания на Програма Достъп до Информация – наръчници по ЗДОИ за граждани и администрация; книги и брошури; доклади и анализи по въпроси, които се отнасят до достъпа до информация и медиите, местното самоуправление, околната среда, стопанската сфера и съдебната система.

Годишните доклади за състоянието на достъпа до информация в България променят законодателство и практики.

Анализи на ПДИ са публикувани в авторитетни чужди издания.

Присъствието на темата за достъпа до информация в медиите е важен елемент в застъпническата ни работа. Доказателство са над 2200 публикации в печатните медии и 1500 участия в  радио и телевизионни прeдавания

Напомняме Ви, че всички материали, публикувани в страницата на ПДИ са със запазени авторски права. Kопирането или разпространяването им по електронен, механичен или какъвто и да е друг начин, следва да бъде правено с посочване на източника.