03 май 2023 г.

На тази важна дата следва да припомним, че свободата на изразяване и правото на информация у нас са изправени пред нови предизвикателства. Макар Законът за достъп до обществена информация да е сериозно средство за получаване на документи от институциите, административните съдилища постановяват противоречиви решения по важни казуси, които не могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд след промените през 2018 г.

 

Разследващи журналисти, медии и граждански активисти станаха мишена на искове с рекорден размер, като този на Лев Инс срещу Медияпул, на Еврохолд срещу Бивол, а запорите на банкови сметки и бавното движение по такива дела обричат посланиците на свободното слово на допълнителни ограничения и тормоз.  

 

ПДИ е отново на своя пост. През изминалата 2022 г. ние предоставихме 251 консултации по 133 случая, подготвихме 32 жалби и осъществихме защита в съда на журналисти, НПО и граждани по 25 дела. Спечелихме с колеги важно дело в Страсбург.

 

Продължаваме да следим и помагаме в най-значимите текущи SLAPP дела (дела – шамари) през 2023 г., а приключилите през 2022 г. са спечелени. Активно работим като член на Съвета за върховенство на правото към Министерството на правосъдието, както и с представители на министерството по концепция за изменения в законодателството, които да ограничат т.нар. SLAPP дела.

 

Подадохме жалба срещу партия „Възраждане“ от името на засегнати лица от неправителствения сектор заради публикуваните стотици ЕГН-та в интернет, което според нас бе извършено с единствената цел да се попречи на гражданското общество да критикува властта и да  помага да бедните, уязвимите и нуждаещи се хора.

 

 

Продължаваме да вършим нашата общественополезна работа с убеждението, че свободата на информацията и обществият дебат са от ключово значение за развитието на демократичното общество.