02 февруари 2023 г.

Представители на Програма Достъп до информация (ПДИ) и Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) и се срещнаха на 31 януари 2023 г.с министъра на правосъдието Крум Зарков.

 

Повод за срещата, по покана на министър Зарков, бе призив на двете организации министърът на правосъдието да подкрепи инициативата на Европейската комисия срещу злоупотребата с предявяването на съдебни искове срещу журналисти и защитници на правата на човека, т. нар. “стратегически дела срещу публичното участие” (от анг. Strategic lawsuits against public participation или SLAPP – “дела шамари”).

 

На срещата министър Зарков представи напредъка на работната група по предложението на ЕК за изработване на директивата относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства и уведоми, че в същия ден в Брюксел се провежда 9-тото заседание с участието и на български експерти от Министерството на правосъдието. Позицията на българската страна е, че е необходимо изработване на мерки за подобряване на защитата от неправомерни стратегически съдебни производства срещу журналисти, защитници на правата на човека и други лица и организации, ангажирани в своята дейност с участието на обществеността. Този вид съдебни производства са особена форма на тормоз и сплашване, която се използва с цел предотвратяване или санкциониране на изказванията по въпроси от обществен интерес. 

 

Въпросът за защитата на лицата и организациите, които са обект на SLAPP, е залегнал в програмата на Съвета за върховенство на правото, член на който е ПДИ. Двете организации участват и в работна група към този съвет, която ще работи по темата.

 

Адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ, заяви, че организацията има готовност да окаже подкрепа при анализа на проблемите, свързани с такива дела, и набелязването на конкретни решения.